Rolf Ahlzén får årets etikpris

Hippokratespriset tilldelas en läkare som har etisk medvetenhet, är kliniskt verksam och aktiv i undervisning samt är en förebild för kollegor, medarbetare och studenter.

Rolf Ahlzén, läkare som arbetar halvtid inom psykiatrin i Karlstad och som docent i medicinsk humaniora vid Karlstads universitet, är årets mottagare av Svenska Läkaresällskapets pris i medicinsk etik, Hippokratespriset, 10 000 kronor, och Clarence Blomquist medalj i silver.

– Läkaresällskapet vill genom Hippokratespriset uppmärksamma och inspirera till etisk utbildning och etiska samtal i hälso- och sjukvården, säger Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation. Rolf Ahlzén får priset för sina breda insatser inom etik och medicinska värdefrågor i forskning, utbildning och praktik – det vill säga hela vägen från att tänka till att göra, tillägger han.

Rolf Ahlzén har genom sitt långvariga engagemang och idoga arbete för de etiska frågorna i hälso- och sjukvården blivit en förebild för många. Han har genom åren stimulerat till debatt, utbildning och samtal mellan kollegor och studenter och på så sätt väckt intresset för etikfrågorna i olika sammanhang. Han har i sin yrkeskarriär kombinerat medicin med humaniora och försvarade 2009 i Durham sin avhandling ”Why should physicians read?”. Den handlar om läkarens etiska förmåga, vad läkekonst är samt om möjligheten att läsning av skönlitterära böcker kan påverka läkares förståelse för sina patienter och därmed också det kliniska arbetet.

– Jag tackar varmt och känner mig ytterst hedrad, säger Rolf Ahlzén, när han får beskedet. Jag har alltid varit intresserad av mötet mellan människor och de inspirationskällor som behövs för att man ska bli en bra läkare och lära sig förstå människor, säger han. Utan nyfikenhet på patienterna och människokunskap är det svårt att ställa rätt diagnos – och givetvis att bota, lindra och trösta.

Rolf Ahlzén är mycket engagerad i etiska frågor på ett både teoretiskt och praktiskt sätt och är nu sakkunnig i Landstingets i Värmland etiska kommitté, som på olika sätt försöker stimulera till debatt och till intresse för den etiska dimensionen både i det praktiska kliniska arbetet och i planering och styrning av sjukvården. Rolf Ahlzén föreläser om medicinsk humaniora på läkarutbildningarna i Örebro, Göteborg och Lund. Han är fortsatt kliniskt inom psykiatrin i Karlstad, han är rådgivare i Läkemedelskommittén, docent vid Karlstad Universitet samt till helt nyligen medicinsk etisk konsult vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Bild: Lars Brundin Sydsvenskan

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.