Ny rapport visar på täta samband mellan alkoholkonsumtion och våldsutveckling

Idag presenteras den senaste utgåvan av forskningsrapporten ”Alkoholen och samhället”, ett samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet, forskningscentret CERA vid Göteborgs universitet samt IOGT-NTO.

Årets rapport fokuserar på sambandet mellan alkohol och våld. Bland annat visas att utvecklingen av våldsbrott och alkoholkonsumtion har historiskt täta samband samt att en ökning av den totala alkoholkonsumtionen med en liter mellan 1987-2015 förknippades med en ökning av antalet misshandelsfall med 10,2 procent.

— Kunskapen om att det finns en stark koppling mellan totalkonsumtion av alkohol och våld har funnits länge och rapporten stärker den bilden. Den visar också att en minskning av konsumtionen leder till en minskning av våldet och den kunskapen är viktig i det förebyggande arbetet, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

”Alkoholen och samhället” tas fram av en internationell forskargrupp med framstående alkoholforskare. Den publiceras i ett samarbete mellan Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet, Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO.

— Det är viktigt att nå ut med information om alkoholkonsumtionens skadliga effekter på individ och samhälle och lyfta fram den forskning som finns inom området. Det berör oss alla. Genom ökad kunskap kan vi verka för förbättrad hälsa och sjukvård, säger Stefan Lindgren ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Claudia Fahlke, föreståndare för CERA menar att kombinationen alkohol och våld kostar samhället mycket lidande.

— Här måste det förebyggande arbetet intensifieras, och det görs bäst genom att vi agerar på bred front i samverkan. Det handlar om att lyfta frågan på olika arenor och tydliggöra det täta förhållandet som finns mellan alkohol och våld. Årets rapport fyller här en viktig funktion, säger Claudia Fahlke, föreståndare för CERA.

​Ladda ned rapport

Rapport 2017/2018
Tema: Alkohol och våld
Rapport – alkohol och våld

​Kontakt

Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet
Tel: 08-440 88 68

Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO
Tel: 0733-72 62 14

Claudia Fahlke, föreståndare för CERA
Tel: 0708-61 16 20

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.