Jonas F Ludvigsson – ny ordförande i Örebro Läkaresällskap

Jonas F Ludvigsson, barnläkare i Örebro och professor i epidemiologi vid Karolinska Institutet har valts till ny ordförande för Örebro Läkaresällskap (ÖLS).

Grattis Jonas! Du är ny ordförande i Örebro Läkaresällskap. Vad fick dig att tacka ja till uppdraget?

– Jag tycker att det är viktigt att läkare har forum där vi kan mötas för att diskutera viktiga frågor. För mig är Svenska Läkaresällskapet det kanske viktigaste forumet och jag ville bidra på det lokala planet.
 
Du har varit engagerad i Svenska Läkaresällskapet (SLS) tidigare?

– Ja, jag var under 2014-16 ordförande i Svenska Barnläkarföreningen/ Svenska Läkaresällskapets sektion för pediatrik. Det var en mycket intensiv tid där frågor som åldersbedömning om ensamkommande flyktingbarn, debatten om skakvåld, och vårt deltagande i Almedalen tog stor plats. Dessförinnan var jag ordförande i svensk epidemiologiska förening som är en associerad förening till SLS. Min första kontakt med SLS var dock när jag som ung läkare sökte resebidrag när jag skulle åka på kongress. Det var viktiga bidrag tidigt i karriären.
 
Du har flera gånger medverkat i Läkaresällskapets Tisdagssammankomster och Konst & Läkekonst program.

– Första gången jag medverkade var nog när vi pratade celiaki får många år sedan. Mycket av min forskning kretsar kring celiaki. Sedan har jag medverkat i sammankomster om digital hälsa, skakvåld och så Tintins hälsa förstås! Det senare inslaget fick ett extremt genomslag. Till våren 2018 hoppas jag få återkomma med ett föredrag om New York om det finns plats i programmet. Jag har en adjungerad professur vid Columbia University och är ofta i New York. Det finns mycket som rör både kultur och hälsa i New York.
 
Du fick 2017 Dagens Medicins stora debattpris och skriver ofta om svensk sjukvård i pressen, är du alltid seriös?

– Innerst inne är jag väldigt seriös och ägnar mycket tid åt jobbet. Jag försöker dock att hinna med att i alla fall träna min yngsta sons fotbollslag tre gånger i veckan. Sedan blir det inte så mycket fritid över.