Yttrande över Ds 2016:33 Reglering av distanshandel med alkoholdrycker

Socialdepartementet föreslår i en skrivelse att förtydliga regler kring distanshandel med alkohol för att även på sikt upprätthålla Systembolagets monopol på detaljhandel med alkohol. Förslaget är ute på remiss till 30 december 2016. Det svenska NCD-nätverket, som Svenska Läkaresällskapet ingår i, stödjer i ett yttrande till Socialdepartementet förslaget men framhåller att lagstiftningen dessutom behöver förtydligas med ett förbud mot kommersiellt främjande av distanshandel med alkohol. 

Icke smittsamma sjukdomar (non-communicable diseases, NCDs) svarar för majoriteten av förtida dödsfall i världen, 35 miljoner dödsfall av 53 miljoner 2010. Fyra kategorier av sjukdomar – hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar – är de största bakom denna dödlighet. Dessa har fyra huvudsakliga gemensamma riskfaktorer: tobak, alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att monopol på alkoholförsäljning har positiva effekter på hälsan genom att begränsa konsumtion och skador av alkohol. Grundprincipen för det svenska alkoholmonopolet är den så kallade desintresseringsprincipen, det vill säga att det privata vinstintresset utesluts från den svenska detaljhandelsmarknaden för alkohol. Därför är det viktigt att inte tillåta främjande av kommersiell försäljning av alkohol från utlandet.

Sverige har länge varit känt som ett folkhälsoland men har dessvärre börjat halka efter. Vi lever på gamla meriter. Det vi gör i dag kommer avspeglas i statistiken om 10, 20, 30 år. Folkhälsa måste byggas på lång sikt, det handlar om att förebygga ohälsa, där alkohol är en av de viktigaste faktorerna. För att lyckas behövs ett tydligt ledarskap från ledande politiker. En vision om att ingen ska drabbas av förebyggbar ohälsa från icke-smittsamma sjukdomar bör förankras hos både allmänhet och beslutsfattare, för att Sverige åter ska ta sin plats som ett folkhälsoland som arbetar långsiktigt.

Läs hela yttrandet >>

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.