Remissvar om universitetssjukhusens driftsform

Svenska Läkaresällskapet stödjer i princip förslaget i Socialdepartementets promemoria, DS 2016:28 om universitetssjukhusens driftsform, att landstingen inte får överlämna uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård vid universitetssjukhus till annan vårdgivare.

–  Undervisning och forskning är uppdrag där det krävs en långsiktighet och mångårigt arbete för att bygga kompetens i världsklass, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande. Detta riskeras med upprepade upphandlingar.

Läkaresällskapet konstaterar samtidigt i sitt svar att driftsformen inte tycks vara en garanti för vare sig forsknings- eller vårdkvalitet och betonar att universitetssjukvården i nuvarande form dras med stora problem.

– Påståendet att offentligt driven vård garanterar effektivitet och kvalitet i forskning och högspecialiserad vård strider mot aktuella svenska erfarenheter där bristen på vårdplatser för svårt sjuka patienter på universitetssjukhus är välkänd, och kommuniceras närmast dagligen via media, säger Mikael Sandlund, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, en av flera interna instanser som lämnat synpunkter till Läkaresällskapet på promemorian. Det är mycket olyckligt om den högspecialiserade vårdens kvalitet och det professionella ansvarstagandets villkor kommer i skymundan av partipolitiskt motiverade utspel, fortsätter Mikael Sandlund.

Läkaresällskapet menar att problemen inom universitetssjukvården i nuvarande form bara kan lösas i förtroendefullt samarbete mellan professionella sjukvårdsaktörer och deras uppdragsgivare.

– Lagstiftning och andra statliga regleringar bör i första hand inriktas på att trygga vårdens kvalitet och professionella kvalitet via en ansvarsfull fördelning av befogenheter mellan professionen och samhället, avslutar Stefan Lindgren.

Läs mer i Läkaresällskapets remissvar >>

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.