JK lägger ned förundersökningen om brott mot tystnadsplikten

Justitiekanslern lägger ned förundersökningen om brott mot tystnadsplikten i samband med tv-inspelningen av "112 – på liv och död"

Anledningen är att preskriptionstiden gått ut och att det krävs uppsåt för att straffrättsligt ansvar för brott mot tystnadsplikten ska komma i fråga, och det har inte gått att bevisa. 

Trots att fallen läggs ned, ifrågasätter JK filmning av patienter i akutmedicinska situationer och välkomnar det gemensamma uttalande som den 3 februari 2014 gjordes av Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd.

I Uttalandet avråds läkare och sjuksköterskor från att delta i TV-program som i dokumentär form önskar spela in svårt sjuka patienter på akutavdelningar eller inom den prehospitala vården. Det finns betydande etiska problem med denna typ av verksamhet, vare sig den kan anses vara juridiskt möjlig eller ej. Patienter i akuta sjukvårdssituationer är i ett särskilt sårbart läge och kan också vara så påverkade av sitt sjukdomstillstånd att de inte alltid kan vara införstådda med vad tillfrågan om att delta i en TV-inspelning innebär.

Etikdelegationens uttalande TV-inspelningar i sjukvården (2014-02-03)

Justitiekanslers beslut Ifrågasatt brott mot tystnadsplikt i samband med inspelning av TV-produktionen 112 - på liv och död (2014-11-10)

Debatten fortsätter på Medicinska riksstämman 

Fredag 5 december kl. 08.30-10.00
Vita dokusåpor - etik, integritet och pengar

Under årets Medicinska riksstämma arrangerar Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik en debatt i ämnet. Under senare år har produktionen av dokumentära TV-serier (typ 112, Sjukhuset m.fl.) ökat i omfattning. Tittarsiffrorna är höga och de tycks generera stora inkomster för de kommersiella TV-kanalerna. Genom avtal har ett antal landsting möjliggjort att tystnadsplikten kommit att åsidosättas och patienternas integritet är hotad. Patienter har inte alltid givit medgivande och om de gjort det, så kan detta inte tas tillbaka. Principerna för deltagande i dessa program skiljer sig alltså på avgörande sätt från praxis i medicinsk sjukvård och forskning för övrigt.

Vad är lagligt och etisk rimligt i denna typ av inspelningar. Landstingsföreträdare 
ger sina argument för deltagande i dylika program liksom representanter för läkare och sjuksköterskor som har motsatt uppfattning.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.