Behov ska styra vården, inte efterfrågan

Riksrevisionens senaste analys, ”Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan?” (2014:22) tyder på att vårdvalsreformen resulterat i undanträngningseffekter.

– Vi ser det som mycket allvarligt om det finns vårdformer som inte följer den prioriteringsplattform som riksdagen formulerat. Oavsett organisationsform måste det finnas oavvisliga krav på jämlikhet i vården och att inte prioriteringar sätts ur spel genom lagstiftningen om vårdval. Behov och inte efterfrågan ska styra vården. Rapporten visar på behov av översyn på denna punkt, säger Kerstin Nilsson, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

–Svenska Läkaresällskapet välkomnar Riksrevisionens rapport, säger Ingemar Engström, ordförande i Läkaresällskapets Etikdelegation och ledamot av SLS nämnd. Det är positivt att det nu finns ett bättre empiriskt underlag för ställningstagande i frågan. Vi instämmer i Riksrevisionens slutsatser och vill komplettera med vår oro för de effekter som vårdvalsreformen kan få också för forskning och utbildning i vården.

– Undanträngningseffekter var en av anledningarna till att Läkaresällskapet drog igång projektet "En värdefull vård" förra året, säger Karl Sallin, projektets ordförande och ledamot av Läkaresällskapets nämnd. EVV-projektets utgångspunkt är att Hälso- och sjukvårdslagens formulering om vård utifrån behov är riktig. Projektet kommer att formulera ett förslag till hur hälso- och sjukvården ska utvecklas bort från detaljstyrning och behovsfrånvända ersättningssystem mot att i största möjliga utsträckning möta medicinska behov.

– Att utveckla primärvården är centralt; det fordrar långsiktiga och stabila förutsättningar, menar Karl Sallin.

Läs mer om projektet ”En värdefull vård"

Mer information om Riksrevisionens rapport

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.