Workshop: Kloka kliniska val

SLS

Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp Kloka kliniska val bjuder in till en workshop i Svenska Läkaresällskapets hus eller på Zoom den 21 oktober kl. 10–15.

Hur hanterar hälso- och sjukvården en vardag med en strid ström av nya riktlinjer?

Ibland gör vi läkare för mycket och ibland för lite för den enskilde patienten. Studier visar att uppemot en tredjedel av det som utförs i sjukvården inte gör någon nytta. Om vi ska kunna frigöra resurser till det som gör verklig nytta behöver läkare och sjukvården bli bättre på att fasa ut onödiga åtgärder.

Arbetsgruppen Kloka kliniska val bjuder in till en workshop den 21 oktober kl. 10–15. Workshopen riktar sig till SLS medlemmar samt myndighetsföreträdare och andra relevanta aktörer med intresse av frågan. Medverkar gör bl.a Fredrik Svenaeus, professor i filosofi, Södertörns högskola samt Göran Stiernstedt, läkare, mångårig nationell utredare, Stockholm.

Program

10.00–10.10 Välkomstord från SLS
Tobias Alfvén, ordförande SLS, barnläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

10.10–10.30 SLS arbete med Kloka Kliniska Val
Martin Serrander och Josabeth Hultberg, SLS arbetsgrupp för Kloka kliniska val

10.30–11.10 Medicinens hermeneutik: om grunderna för ett gott kliniskt omdöme – att göra goda kliniska val 
Fredrik Svenaeus, filosof och professor vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola

11.10–11.30 Fika

11.30–12.30 Vad påverkar användandet av lågvärdevård inom hälso- och sjukvården?
Sara Ingvarsson, psykolog, organisationskonsult, doktorand KI 

Tillämpning av principerna för Kloka Kliniska Val - erfarenheter från Region Östergötland
Tobias Ekenlie, barnläkare, centrumchef Barn- och kvinnocentrum, Region Östergötland

Hur gör vi ”kloka kliniska val” baserat på olika riktlinjer vid behandling av patienter med stor samsjuklighet - reflektioner och tankar från Psykiatri och beroendevården
Fredrik Spak, psykiater, beroendemedicin, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg 

12.30–13.30 Lunch

13.30–14.00 Hinder och förutsättningar för Kloka kliniska val i Sverige med utgångspunkt i dagens styrning av hälso- och sjukvården
Göran Stiernstedt, infektionsläkare, statlig utredare, styrelseordf KI

14.00–14.20 Vem ska ta fram evidensunderlaget för kloka kliniska val?
Louise Olsson, docent i kirurgi, chef för CAMTÖ (HTA Örebro) 

14.20–14.50 Choosing Wisely: Lessons learned from Canada and international community
Dr Wendy Lewinson, professor internmedicin Toronto, Chairman Choosing Wisely Canada och internationella CW (via videolänk)

14.50–16.00 Summering, fika och fortsatt diskussion


Om arbetsgruppen

Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp Kloka kliniska val fick i uppdrag av SLS Fullmäktige 2020 att ”sondera terrängen för en Choosing wisely-inspirerad kampanj” tillsammans med relevanta aktörer. En första workshop hölls i oktober 2021.

TID: Fredagen den 21 oktober, kl. 10–15.

PLATS: Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, med möjlighet till deltagande på distans via Zoom. Dagen kommer att spelas in och vara tillgänglig för alla som anmält sig till mötet. 
KOSTNAD: 500 kr - medlem SLS, 150 kr - medlem SLS KUF, 800 kr - ej medlem. Lunch i SLS restaurang ingår.
KONTAKTPERSON: Vid frågor, hör gärna av er till martin.serrander@regionsormland.se, josabeth.hultberg@gmail.com eller herman.holm@skane.se.
ARRANGÖRER: Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp Kloka kliniska val


Sista dag för anmälan är den 30/9.