Vi vet vad som krävs för en bättre folkhälsa – ändå ökar hälsogapet

SLS

ALMEDALEN: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Lokal: B22 i hus B (Maltfabriken) måndagen den 4 juli 2022 kl. 14.30–15.15.

En god folkhälsa innebär att hälsan är så god och så jämlikt fördelad som möjligt mellan olika  grupper i samhället. Det övergripande målet för Sveriges folkhälsopolitik är att hälsoklyftan ska vara borta inom en generation men idag ökar klyftan. Vad krävs för att minska den?

För att folkhälsomålet ska nås krävs insatser från de flesta sektorer, offentliga såväl som privata och ideella organisationer. Förutsättningarna behöver stärkas för att individerna ska ha motivation och möjligheter att göra hälsosamma val. Befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad och tillgänglig hälso- och sjukvård av god kvalitet och på lika villkor. Det tillsammans med hälsosamma levnadsvanor i befolkningen har en avgörande betydelse för hälsa och livslängd. Ändå fortsätter gapet mellan de individer som har den bästa och sämsta hälsan öka. Hälso- och sjukvårdens insatser för befolkningens hälsa har potential att öka och mer effektivt bidra till att minska hälsogapet.

Vi vill diskutera insatser, roller och ansvar för att nå målet. Om nödvändigheten av hälso- och sjukvårdens insatser, styrning och samverkan på olika nivåer. Om att satsningar och policyförändringar inom andra samhällssektorer nationellt och regionalt görs i syfte att sträva efter en god och jämlik folkhälsa.

Moderator: Tobias Alfvén, Ordförande, Svenska Läkaresällskapet

Medverkande:
Anna Kiessling, Ordförande, Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention och folkhälsa
Joanna Stjernschantz Forsberg, Enhetschef, Region Stockholm
Iréne Nilsson Carlsson, Folkhälsoråd, Socialstyrelsen
Karin Tegmark Wisell, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
Mia Frisk (KD) regionstyrelsens ordförande Jönköping