Vägen till svensk läkarlegitimation

ZOOM
SLS

Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med Socialstyrelsen bjuder in till en temadag med syfte att tydliggöra regelverket för vägen till svensk läkarlegitimation för läkare utbildade utanför EU/EES.

Program

13.00-13.05 Välkommen - Tobias Alfvén, ordförande SLS
13.05-13.10 Inledning - moderator Hans Hjelmqvist, ordförande SLS utbildningsdelegation och Åsa Wennberg, Socialstyrelsen
13.10-13.30 Regelverket för vägen till svensk läkarlegitimation för läkare utbildade utanför EU/EES, vägen via kunskapsprovet – Åsa Wennberg, Socialstyrelsen
13.30-13.50 Erfarenheter från kunskapsprovet, Umeå universitet på uppdrag av Socialstyrelsen – Magnus Hultin, Umeå Universitet
13.55-14.10 Vägen via kompletterande utbildning – Bo Freyschuss, Karolinska Institutet
14.10-14.25 Andra utbildningsprojekt – John Wahren, SLS
14.25-14.45 PAUS
14.45-15.05 Betydelsen av kunskaper i svenska språket – Stina Hållsten, Södertörns högskola
15.05-15.15 SLS arbete i Utbildningsdelegationen – Hans Hjelmqvist, SLS
15.20-15.30 Statsbidrag för insatser till hälso- och sjukvårdsutbildade utanför EU/EES – Länsstyrelsens reflektioner – Pernilla Ek, Länsstyrelsen
15.30-15.45 Internationella läkarföreningen – Mohammad Qutait
15.50-16.05
Så här jobbar vi i VGR – Jenny Lundgren, Västra Götalandsregionen
16.05-16.25 Frågor från deltagarna
16.25-16.30 Avslutning sammanfattning – Hans Hjelmqvist

Titel: Vägen till svensk läkarlegitimation
Tid: Den 17 januari 2022 kl 13-16:30
Plats: Digitalt via Zoom
Arrangörer: Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Socialstyrelsen

Mötet är avgiftsfritt

Anmälan

För frågor kontakta Ellinor Schmidt

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.