Translationellt forskningsseminarium om Borreliainfektioner

Vetenskap, Utbildning

Genom Translationella priset uppmärksammar Läkaresällskapet god medicinsk forskning av klinisk nytta. Årets pristagare Anna J Henningsson arrangerar seminariet i syfte att skapa djupare förståelse för de bakomliggande sjukdomsmekanismerna vid Borreliainfektion för att på sikt kunna identifiera kliniskt användbara biomarkörer för aktuell infektion och prognos.

Med dagens diagnostikmetoder kan det ibland vara svårt att skilja en aktuell Borreliainfektion från en tidigare genomgången. Det förekommer också att man har utvecklat antikroppar efter en tidigare exponering för Borrelia-bakterier via fästingbett utan att ha haft några symtom, så kallad asymtomatisk serokonversion. 

De som utvecklar symtom blir oftast snabbt bra på insatt antibiotikabehandling, men tiden till utläkning kan variera mellan olika individer, framför allt vid neuroborrelios. Varför sjukdomsförloppet kan se så olika ut hos olika människor är till stora delar okänt. Prognosen styrs sannolikt av ett komplext samspel mellan Borrelia-bakterierna och vårt immunförsvar. Från tidigare studier finns det data på att vissa typer av immunsvar är mer effektiva än andra när det gäller att bekämpa Borrelia-infektioner.

Anna J. Henningsson, mottagare av 2018 års Translationella pris, forskning handlar bland annat om genetiska variationer i vissa immunreglerande gener, immunförsvarets signalmolekyler, cytokiner och kemokiner samt hjärnskademarkörer hos patienter med olika förlopp efter en Borrelia-infektion. Syftet är att skaffa en djupare förståelse för de bakomliggande sjukdomsmekanismerna. Förhoppningen på sikt är att kunna identifiera kliniskt användbara biomarkörer för aktuell infektion och prognos. Det senaste inom området presenteras på seminariet.

Program & Anmälan

Om symposiumet

Mål: Symposiet har som främsta mål att uppmuntra till en translationell diskussion inom diagnostik av borreliainfektioner.

Målgrupp: Seminariet riktar sig i första hand till kliniska och prekliniska forskare med intresse för området.

Organiseras av: Anna J Henningsson, mottagare av Läkaresällskapets
Translationella pris 2018, i samarbete med Läkaresällskapets
Forskningsdelegation.

Om Translationella priset

Priset delas ut av Svenska Läkaresällskapet för att belöna och uppmärksamma god medicinsk forskning som är av klinisk nytta. Mottagaren utses av Läkaresällskapets Forskningsdelegation bland de omkring 600 ansökningar om projektanslag som kommer in varje år.På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.