Translationellt forskningssymposium med Nikolas Herold

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10
Vetenskap

Nikolas Herold, docent, vinnare av Svenska Läkaresällskapets Translationella forskningspris 2019 för ansökan
Identifiera, karakterisera och upphäva läkemedelsresistens vid akut myeloisk leukemi (AML) och andra maligna sjukdomar
arrangerar symposium i ämnet den 20 april kl. 13-17 på Svenska Läkaresällskapet. Symposiet är kostnadsfritt. Anmälan senast 13 april. 

Program

13.00-13.10 Välkomnande.
SLS vice ordförande Catharina Ihre Lundgren, tillsammans med Nikolas Herold. 

13.10-13.30 Vikten av klinisk och translationell forskning för utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård.
SLS vice ordförande Catharina Ihre Lundgren.

13.30-14.10 Klinisk forskning: Ett lyft för sjukvården.
Prof Olle Stendahl, Linköping. 

14.10-14.40 Hur VRs anslag till klinisk forskning utvecklats i Sverige och vad VR gör för att stötta translationell-klinisk forskning.
Jonas Oldgren, huvudsekreterare för klinisk forskning 

14.40-15.00 PAUS 

15.00-15.30 Translationell forskning i Sverige: Styrkor och svagheter, och hur stöttar vi den bäst. Jenni Nordborg, Chef för internationella relationer på Lif – de forskande läkemedelsföretagen
Välkomnande: Jan-Inge Henter, Stockholm  

15.30-15.50 Den translationella cirkeln: Att förstå och upphäva läkemedelsresistens vid cancersjukdomar.
Nikolas Herold  

15.50-16.10 Att hitta rätt behandling: State-of-the-art of Precision Cancer Medicine.
Päivi Östling, Stockholm  

16.10-16.30 Att bota bättre utan nya läkemedel: Behandlingsframgång för barn med AML.
Kees-Jan Pronk, Lund.  

16.30-17.00 Paneldiskussion med samtliga fyra huvudföreläsare. 

Dagen spelades in och du kan ta del av inspelningen på länken nedan:

Inspelning 20 april