Svenska Läkaresällskapets digitala ordföranderåd

SLS

SLS sektioner inbjuds till ordföranderåd för diskussion om professionsgemensamma frågor.

Datum: Onsdag den 7 oktober 2020
Tid: Kl. 16.00-18.00
Plats: Digitalt via Zoom

Tema för mötet är "vårdskulden", sektionsövergripande frågor med anledning av Covid-19 och aktuella frågor i sektioner och SLS.

Anmäl er senast den 30 september. Om inte ordföranden har möjlighet att delta går det bra att skicka en annan representant från styrelsen. Frågor till agendan anmäls senast 30 september till Susann Asplund Johansson, organisationssekreterare.

 

AGENDA

16.00-16.05 Inledning, Tobias Alfvén, ordförande SLS

16.05-17.00 Tillgänglighet i hälso- och sjukvården samt "vårdskulden"

 • Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, 
  Gunnilla Gunnarsson berättar om sitt regeringsuppdrag
 • Socialstyrelsen om sitt regeringsuppdrag att stödja regionernas hantering av de uppdämda vårdbehoven, Mattias Fredricson
 • Hur arbetar regionerna med "vårdskulden"?, SKR
 • Möjligheter och utmaningar ur ett läkarprofessionsperspektiv, 
  Malin Sund/Catharina Ihre, sektionen för kirurgi, och
  Magnus Isacson, sektionen för allmänmedicin
 • Diskussion

17.00-17.35 Sektionsövergripande frågor med anledning av covid-19

 • Info från arbetsgrupper i SLS, Tobias Alfvén, SLS
 • Vårdprogram handläggning av Covid-19,
  Lars-Magnus Andersson, sektionen för infektionssjukdomar
 • Arbetsgruppen för Personlig skyddsutrustning för personal under Covid-19-pandemin, Eva Uustal, sektionen för obstetrik och gynekologi
 • Arbetsgruppen för Nationella riktlinjer för testning inför akuta och elektiva operationer, Malin Sund, sektionen för kirurgi
 • NPO Infektionssjukdomar tillsätter NAG för uppföljning av Covid-19, Lars-Magnus Andersson, sektionen för infektionssjukdomar
 • "State of the Art Covid-19" (vetenskapligt möte om Covid-19), uppdatering från Lars-Magnus Andersson, sektionen för infektionssjukdomar

17.35-18.00 Aktuella frågor i sektionerna och SLS samt SLS programverksamhet

 • Föranmälda frågor från sektionerna
 • Öppet för frågor om medlemsreformen

Under 2019 inrättade SLS nämnd ett ordföranderåd då ordföranden för SLS sektioner och de lokala läkarsällskapen träffar varandra, nämnden och kansliet för att under informella former diskutera såväl sektionsövergripande frågor som SLS angelägenheter och händelser i omvärlden. Syftet med rådet är att samordna SLS olika grenar och få en levande dialog kring inriktning och framtid för SLS.

Senaste ordföranderåd  var den 5 februari 2020, minnesanteckningar är utskickade.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.