BLF Webbinar - Om könsstympade unga

Zoom
SLS

Svenska Barnläkarföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet arrangerar lunchwebbinar kl. 12.15-13.00 på Zoom.

Svenska Barnläkarföreningen (BLF) arrangerar en serie regelbundet återkommande lunchwebbinarier där BLF med hjälp av sina delföreningar och andra samarbetspartners belyser aktuella barnmedicinska ämnen.

Webbinarierna hålls första tisdagen varje månad kl 12.15-13.00

Den 4/4 håller Cecilia Berger, biträdande överläkare i gynekologi och obstetrik på Södersjukhuset, Stockholm en föreläsning om könsstympade unga.  

Vårens program:
7/2 - Om läkemedelsstudier hos barn
7/3 - Om hälsoundersökning av barn placerade i samhällsvård
4/4 - Om könsstympade unga
2/5 - Om långvarig smärta hos barn
13/6 - Om de nya läkemedlen vid cystisk fibros

ANMÄLAN: Webinar Registration - Zoom
KONTAKTPERSON: Henrik Arnell, henrik.arnell@regionstockholm.se 
ARRANGÖR: Svenska Barnläkarföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet.
 
Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SLS Youtube-kanal.