ST-kurs i klinisk informatik

SLS

Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa, Karolinska sjukhuset, Region Kalmar Län och eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitet bjuder in till en introduktionskurs i klinisk informatik för ST-läkare under hösten 2022.

Kompetensutveckla dig inom klinisk informatik

Vården genomgår nu en digital transformation vilket kommer att ställa helt nya krav på läkarens kunskaper. Därför finns det ett stort behov av kompetensutveckling inom klinisk informatik.

Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa, Karolinska sjukhuset, Region Kalmar Län och eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitet har tillsammans skapat en introduktionskurs för ST-läkare oavsett specialitet, som nu första gången erbjuds kostnadsfritt. Kursen ges online uppdelat på fem tillfällen under hösten 2022. Det finns 50 platser först till kvarn gäller!

Kurstillfällen
22 september kl. 15-17
Datadriven vård och forskning: dåliga data – dåliga beslut, bra data – bra beslut, del 1

6 oktober kl. 15-17
Datadriven vård och forskning: dåliga data – dåliga beslut, bra data – bra beslut, del 2

27 oktober kl. 15-17
Från PM i fickan till AI i mobilen – rätt beslut i rätt tid, del 1

17 november kl. 15-17
Från PM i fickan till AI i mobilen – rätt beslut i rätt tid, del 2

8 december kl. 13-17
Digital vård när det går, fysisk vård när det behövs – sömlösa lösningar
 

Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa
Kommittén arbetar för att kliniskt verksamma professionsföreträdare deltar på alla nivåer i utformningen av digitala stöd, att myndigheter och andra aktörer inom området förstår vikten av att professionen involveras samt att kompetensen inom eHälsa höjs inom professionen. Kommittén samarbetar med Svenska Läkaresällskapets delegation för utbildning för att få in eHälsa/medicinsk klinisk informatik i läkarprogrammet och inom fortbildningen.
 

TID: 22 september kl. 15-17, 6 oktober kl. 15-17, 27 oktober kl. 15-17, 17 november kl. 15-17, 8 december kl. 13-17
PLATS: Online. Länk till kurstillfällena skickas ut via e-post inför varje tillfälle.
ANMÄLAN: Mejla till Evalill Nilsson, eHälsoinstitutet, evalill.nilsson@lnu.se
KONTAKTPERSON: Evalill Nilsson, eHälsoinstitutet,Linnéuniversitet, evalill.nilsson@lnu.se
ARRANGÖRER: Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa, Karolinska sjukhuset, Region Kalmar Län och eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitet.