SLS webinar: Sofia Wallström presenterar förslag för en hållbar vårdinfrastruktur

Utbildning

Välkommen till Svenska Läkaresällskapets webinar med regeringens särskilda utredare Sofia Wallström den 27 september kl. 12.00-12.45 på Zoom.

Program & medverkande

Regeringens särskilda utredare Sofia Wallström överlämnade betänkandet ”Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur ” SOU 2021:71 till socialministern Lena Hallengren den 1 september 2021.

Nu kommer Sofia Wallström till Svenska Läkaresällskapet för att presentera förslagen i betänkandet och stor vikt kommer att läggas på möjligheten för dig som deltagare att ställa frågor.

Utredningen lämnar fyra förslag som syftar till att säkerställa att nationella intressen beaktas i beslut om investeringar i vårdinfrastruktur, så som vårdbyggnader och digital infrastruktur.

Uppdraget innebar bland annat att kartlägga och analysera hur pågående och planerade investeringsprojekt i sjukhus förhåller sig till den pågående utvecklingen av hälso- och sjukvården på nationell nivå. Syftet med utredningen är att bidra till ökade förutsättningar för hälso- och sjukvårdens huvudmän och regeringen att fatta strategiska beslut om hälso- och sjukvården så att den kan möta såväl dagens som framtida behov.

Varmt välkomna till en spännande diskussion om framtidens hälso- och sjukvård!

Medverkande: Sofia Wallström, regeringens särskilda utredare och generaldirektör, Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Moderator: Tobias Alfvén, ordförande Svenska Läkaresällskapet

TID: Den 27 september 2021 kl. 12.00-12.45
ANMÄLAN: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_HTjHERqGRHWxiWRnfw8xMQ
KONTAKT: Vid frågor, kontakta SLS Programverksamhet, program@sls.se
ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapet