SLS webinar: Ungas psykiska hälsa - aktuella utmaningar

SLS

Välkommen till Svenska Läkaresällskapets webinar den 5 oktober kl. 13.00–16.30 på Zoom med tema ungas psykiska hälsa.

Ungas psykiska hälsa - aktuella utmaningar

Program
Moderator: Charlotte Nylander
13.00–13.15 Om kraftsamlingen Bo Runeson, Livsstilsfaktorer och psykisk hälsa Josef Milerad
13.15–13.40 Ungas upplevelser och tankar kring pandemin Anna Sarkadi
13.40–14.20 Effekter av fysisk aktivitet på ungas psykiska hälsa och hur den har påverkats av pandemin Eva Andersson Örjan Ekblom och Gisela Nyberg
14.20–15 00 Digital mediekonsumtion under pandemin Sissela Nutley
15.00–15.20 Kaffepaus och pausgympa
15.20–16.00 Panel: arbetsgruppens förslag till tidiga interventioner

•    Blyga och känsliga barn – hur mår de i skolan? Maria Unenge Hallerbäck
•    Barn med svårigheter inom “ESSENCE” – vad vet vi och vad gör vi? Elisabeth Fernell
•    Vad gör vi åt barn m hög skolfrånvaro? Malin Gren Landell
•    Ska alla barn få träffa en skolläkare åtminstone en gång under sin skoltid? Erfarenheter av klassundersökningar i förskoleklass Helka Widengren, Ylva Norlander och Margareta Leissner
 
Medverkande
Elisabeth Fernell Barnneurolog och professor i barn- och ungdomspsykiatri, Gillbergcentrum, Göteborgs universitet
Eva Andersson Docent, lektor, Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet vetenskaplig sekreterare i SFAIM - Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin
Gisela Nyberg Docent, Gymnastik- och idrottshögskolan, och Karolinska Institutet
Helka Widengren Skolläkare, vice ordförande i Svenska Skolläkarföreningens styrelse
Josef Milerad, Docent och ordförande Svenska Skolläkarföreningen, Universitetslektor vid Institutionen för Kvinnors o Barns Hälsa Karolinska Institutet
Malin Gren Landell Leg. psykolog och har lett en statlig utredning om skolfrånvaro. Hon leder ett internationellt nätverk av forskare och andra verksamma inom fältet att främja skolnärvaro
Margareta Leissner Skolläkare, tidigare ledamot av Svenska Skolläkarföreningens styrelse
Maria Unenge Hallerbäck Vetenskaplig sekreterare i SFBUP och universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper
Sissela Bergman Nutley Med. dr neuropsykologi Karolinska Institutet. Ledamot i Statens medieråds insynsråd
Ylva Norlander Skolläkare, tidigare ledamot av Svenska Skolläkarföreningens styrelse
Örjan Ekblom Professor, Gymnastik- och idrottshögskolan

Ladda ner föreläsarnas powerpoints här:
Pelle Enocsson - Sveriges Elevkårer 
Eva Andersson - GIH
Örjan Ekblom - GIH
Gisela Nyberg - GIH
Sissela Nutely - Statens medieråds insynsråd
Maria Unenge Hallerbäck - SFBUP
Panelsamtal - Förslag till hälsofrämjande interventioner

TID: Den 5 oktober 2021 kl. 13.00-16.30 på Zoom
ANMÄLAN: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZudxaefmRLGi91HCc2txug
KONTAKTPERSON: Josef Milerad, josef.milerad@ki.se
ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp om kraftsamling för ungas psykiska hälsa

Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SLS Youtube-kanal