SLS webinar: ”Hur rustar vi svensk sjukvård för framtida katastrofer?”

SLS

SLS kommitte för global hälsa arrangerar webinar den 29 november kl 17-18.15 på Zoom.

Vi lever i en turbulent tid med parallella krissituationer som påverkar hälsan och sjukvården, och skapar utmaningar och möjligheter för att ompröva hur sjukvården fungerar och dess behov av motståndskraft.

Den ryska invasionen av Ukraina den 24 februari 2022 har medfört ökat fokus på behovet av att utveckla sjukvårdens motståndskraft och katastrofberedskap i Sverige. Krigets inverkan har märkts med migranter och krigsoffer som sökt vård i Sverige efter att ha flytt från Ukraina. Detta har väckt frågor om hur den nuvarande katastrofmedicinska beredskapen ser ut och hur vi som läkare och kliniker kan bidra till att rusta vården för framtiden.

I den här paneldiskussionen kommer olika perspektiv från kliniskt aktiva läkare lyftas - ett prehospital perspektiv, ett akutläkarperspektiv, ett kirurgiskt perspektiv och ett mer personlig perspektiv utifrån händelserna på Drottninggatan 2017.

Medverkande:
Denise Bäckström, Narkos- och intensivvårdsläkare och forskare vid Katastrofmedicinskt centrum vid Linköpings universitet
Nicholas Aujalay, Akutläkare, Akutläkarbilarna Stockholm, vice-ordförande Svensk Förening för Akutsjukvård (SWESEM)
Fredrik Linder, Överläkare vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Ordförande, Svensk Förening för Akutkirurgi och Traumatologi
Pernilla Wall, specialistläkare Centralsjukhuset Karlstad

Moderatorer:
Lotta Velin, AT-läkare / doktorand, Linköpings Universitet, Svenska Läkaresällskapets Global Hälsa-kommitté
Helena Nordenstedt, specialistläkare i Internmedicin, docent i global hälsa, Karolinska Institutet, Svenska Läkaresällskapets Global Hälsa-kommitté

Tid & plats: Den 29 november, kl. 17-18.15 på Zoom
Anmälan: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_xTDy4mycTf6sB0wKdz18_g
Arrangör: SLS kommitté för global hälsa
Kontaktperson: Lotta Velin