SLS Webbinarserie om vårdplatsbristen - Del 1

Zoom
SLS

SLS arrangerar en webbinarserie i tre delar om vårdplatsbristen med start den 19 april kl.12.

Vårdplatser finns men bemanning saknas. Vad göra?


Del 1 den 19 april kl. 12-13 på Zoom - Vad vet vi?

I första delen ges en bakgrund till problemet genom att IVO presenterar fynden från granskningen av akutsjukhusen som genomfördes under 2022. Vidare presenteras forskningsresultat som belyser vilken effekt bristen på bemannade vårdplatser har på mortaliteten. 

Medverkande: Kiku Pukk Härenstam, ordförande SLS delegationen för medicinsk kvalitet, Göran Olsson, enhetschef Inspektionen för vård och omsorg (IVO, Florence Sivenius, jurist Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
Björn af Ugglas, forskare Karolinska Institutet.

Moderator:
Hans Rutberg, SLS kommitté för säker vård


Del 2 den 3 maj kl. 12-13 på Zoom - Etisk stress; utlösande och skyddande faktorer

Vårdplatsbrist är en resursbrist som kan leda till etisk stress. Vilket är kunskapsläget idag och vad finns det för handlingsalternativ på olika organisatoriska nivåer?

Medverkande: Martina Gustavsson, doktorand KI, Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin samt Department of  Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME), KI, Erica Falkenström, fil. dr. i pedagogik forskare på Institutet för framtidsstudier och associerad  forskare vid Centrum för forsknings och bioetik (CRB) vid Uppsala universitet
Moderator:
Cecilia Lundmark, SLS delegation för medicinsk etik


Del 3 den 30 maj kl. 12-13 på Zoom - Hur ser vägen framåt ut?

Hur kan vi arbeta med de resurser vi har tillgång till och inte bara tala om vad vi önskar att vi hade tillgång till? I detta webbinar lyfts tre goda exempel fram.
Medverkande: Tobias Alfvén, SLS ordförande, Martin Engström, hälso-och sjukvårdsdirektör, Region Halland, Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare, Tiohundra, Gunilla Wahlström, verksamhetschef, medicinkliniken Capio St Görans sjukhus.
Moderator: Hans Rutberg, SLS kommitté för säker vård.

TID: 12:00 - 13:00
PLATS: Zoom
ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapet (SLS) med representanter från SLS Kvalitetsdelegation, SLS kommitté för säker vård, SLS Etikdelegation samt SLS kommitté för eHälsa.

Anmäl dig här