SLS Webbinarserie om vårdplatsbristen - Del 3

Zoom
SLS

SLS arrangerar en webbinarserie i tre delar om vårdplatsbristen.

Vårdplatser finns men bemanning saknas. Vad göra?


Del 3 den 30 maj kl. 12-13 på Zoom - Hur ser vägen framåt ut?

Hur kan vi arbeta med de resurser vi har tillgång till och inte bara tala om vad vi önskar att vi hade tillgång till? I detta webbinar lyfts tre goda exempel fram.
Medverkande: Tobias Alfvén, SLS ordförande, Martin Engström, hälso-och sjukvårdsdirektör, Region Halland, Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare, Tiohundra, Gunilla Wahlström, verksamhetschef, medicinkliniken Capio St Görans sjukhus.
Moderator: Hans Rutberg, SLS kommitté för säker vård.

TID: 12:00 - 13:00
PLATS: Zoom
ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapet (SLS) med representanter från SLS Kvalitetsdelegation, SLS kommitté för säker vård, SLS Etikdelegation samt SLS kommitté för eHälsa.

Anmäl dig här

Del 1 den 19 april  - Vad vet vi?

I första delen gavs en bakgrund till problemet genom att IVO presenterade fynden från granskningen av akutsjukhusen som genomfördes under 2022. Vidare presenteradse forskningsresultat som belyser vilken effekt bristen på bemannade vårdplatser har på mortaliteten. Du kan ta del av presentationerna från dagen nedan.

Del 2 den 3 maj - Etisk stress; utlösande och skyddande faktorer

Vårdplatsbrist är en resursbrist som kan leda till etisk stress. Vilket är kunskapsläget idag och vad finns det för handlingsalternativ på olika organisatoriska nivåer? 

Du kan ta del av webbinarierna på SLS Youtubekanal