SLS webbinar om certifiering

Zoom
SLS

Välkommen på lunchwebbinar den 23 april kl. 12.00-13.00

Certifiering av enskilda läkares kompetens inom ett fördjupningsområde sker i SLS regi och syftet med certifieringen är att kunna intyga specialistkunskaper inom ett definierat fördjupingsområde inom en av Socialstyrelsen godkänd basspecialitet. Under 2021-2022 tog SLS fram ett ramverk för en samordnad process för certifiering av fördjupningsområden. Förhoppningen är att certifieringen ska leda till högre kompetensnivå, ökad patientsäkerhet, förbättrad vårdkvalitet samt ökad trygghet för arbetsgivare i samband med anställningar. 

Under detta webbinar kommer Mattias Bjarnegård och Hans Hjelmqvist från SLS utbildningsdelegation gå igenom konceptet samt hur certfiering har implementerats inom radiologin.

Därefter kan vi tillsammans med intresserade specialiteter som vill införa certifiering gå igenom hur vi kan gå vidare.

Välkommen!

Anmälan