SLS Preventionsdag 2023

SLS hus, Klara Östra Kyrkogata 10
SLS

Tema: Prevention och hälsofrämjande arbete i praktiken - för jämlik vård och hälsa

Preventionsdagen i februari 2023 har fokus på möjligheterna till framgångsrikt preventivt och hälsofrämjande arbete i praktiken. Goda exempel på hur arbetet kan bidra till att minska hälsogapet så som riktade hälsosamtal samt hur man kan variera sin information och kommunikation för att nå fram till olika målgrupper. Vi kommer även att lyfta migranters utsatthet när det gäller prevention och folkhälsa.

Under dagen kommer särskilt fokus att läggas på hur vi kan minska hälsogapet genom att verka för långsiktiga hälsosamma levnadsvanor för alla utifrån behov och förutsättningar. Dagen avslutas med en paneldiskussion som sammanfattar vad vi gör idag ur ett professionsperspektiv och vad vi kan göra framåt för att bidra till en rättvis och jämlik hälsa i befolkningen.

Preventionsdagen 2023 vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård eller myndighet, är beslutsfattare eller bara är intresserad av arbete för att förebygga ohälsa och vill öka dina kunskaper om prevention.

Kom med, lyssna och delta i dialog med representanter från olika områden inom preventivt och hälsofrämjande arbete i praktiken. 

Varmt välkomna!

Datum och tid: 3 februari, kl. 10.00-15.00
Plats: Fysiskt möte i SLS hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Arrangörer: SLS kommitté för prevention
Kontakt: För frågor kontakta ellinor.schmidt@sls.se 

Deltagaravgift:
Medlem SLS: 700 kr
Medlem KUF: 300 kr
Ej medlem: 1000 kr

Lättare förtäring samt för- och eftermiddagskaffe ingår

Anmälan

PROGRAM
10.00
Introduktion till dagen Tobias Alfvén, ordförande SLS

Resultat av en enkät Anna Kiessling, ordförande SLS kommitté för prevention och folkhälsa

Hälso-och sjukvårdens ansvar Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd Socialstyrelsen

Prehabilitering – preventiva insatser före operation optimerar återhämtning efter kirurgi
Olle Ljungqvist, professor i kirurgi, Örebro och internationell president ERAS

En hälsolitterat organisation. Att kommunicera så att alla kan förstå Josefin Wångdahl, PhD, Biträdande lektor. Aging Research Center, Institutet för Neurovetenskap, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet & Stockholm Universitet

Den svenska modellen för Riktade Hälsosamtal – effekter på förtida död och jämlik hälsa Margareta Kristenson, professor
emerita, överläkare i socialmedicin och folkhälsovetenskap, Linköpings universitet/Region Östergötland
Diskussion och sammanfattning av förmiddagen

11.50-13.00
Lunch

13.00
Vad görs i praktiken, goda exempel - fördjupad redovisning av enkätresultaten Eva Zeisig, ledamot i SLS kommitté för prevention och folkhälsa

Tandvård, munhälsa och jämlikhet Björn Klinge, Leg tandläkare, Specialist i parodontologi, Odont. Dr, Professor, Malmö universitet

Etablering för jämlik hälsa Larios Malki, Hälsokommunikatör, Transkulturellt centrum, Region Stockholm och Eva Zeisig, ledamot i SLS kommitté för prevention och folkhälsa

Hälsosamt åldrande - insatser inriktade på att främja och bevara hälsan Anna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsminister

Avslutande paneldiskussion. Hur går vi vidare? Vad ska vi göra mer av i det preventiva och hälsofrämjande arbetet? Hur ska vi göra det för att nå så många som möjligt?

15.00
Slut för dagen