SLS på Framtidens Specialistläkare

SLS

SLS är på plats under kongressen Framtidens Specialistläkare och arrangerar ett Berzeliussymposium om fortbildning samt en dag med Likarätt i fokus. Program som är specialitetsövergripande och riktar sig till alla läkare.

26/9 Berzeliussymposium om fortbildning

Välkommen till ett Berzeliussymposium med fokus på det livslånga lärandet.

Programmet kommer att inledas med temat ”Varför”. Under detta tema ligger fokus på varför fortbildning är nödvändigt för att upprätthålla en patientsäker vård.

Under nästa tema ”Hur” fokuseras på hur olika aktörer inom det medicinska fältet kan bidra till fortbildningen, såsom universiteten, regionerna samt andra aktörer såsom nationella register, SBU mm. Under detta tema exemplifierar vi även med olika konkreta exempel på fortbildning, vilka bygger på CPD (Continuing Professional Development).

Därefter följer ett tredje tema ”Dokumentera / följa upp”. Under detta tema kommer att fokus ligga på hur man kan använda portfölj-modellen för att dokumentera genomgången fortbildning samt hur fortbildningen kan utvärderas på olika sätt.

I slutet av dagen kommer en paneldebatt att äga rum med fokus på hur fortbildningen kan bidra till det livslånga lärandet i den svenska sjukvården och på så sätt säkerställa en fortsatt hög kvalitet.

Till symposiet har vi bjudit in såväl nationella som internationella föreläsare med mycket stor erfarenhet av fortbildning. Vidare kompletterar vi med goda praktiska exempel på hur fortbildning kan bedrivas.

Delar av programmet kommer att ske på engelska. Uppdaterat program publiceras inom kort.

Program & medverkande

 

27/9 Likarätt "Vem tar hand om dokton och patienten?"

Utbildning/fortbildningsdag i etik, mångfald, jämlikhet och bemötande, skapad tillsammans med Region Skånes Likarättsakademi, i nära samarbete med Svenska Läkaresällskapet samt ett stort antal inbjudna kunskapsbärare.

För ST-läkare motsvarar den delmål a2 (etik, mångfald, jämlikhet) enligt ST2015 samt för STa4 (Etik) enligt ST2021. För specialister utdelas fortbildningsintyg.

Program & medverkande

För mer information och anmälan www.framtidenslakare.se

 

sls_mingel_2.jpg