SLS ordförandråd februari 2021

SLS

Svenska Läkaresällskapet bjuder in till digitalt ordföranderåd den 10 februari kl. 16.30-18.30 på Zoom.

Tema för mötet är kunskapsstyrning samt aktuella frågor i föreningarna och sektionerna samt i SLS. Inbjuden gäst är socialminister Lena Hallengren.

Datum: Onsdag den 10 februari 2021
Tid: Kl. 16.30-18.30
Plats: Digitalt via Zoom
Anmäl er senast den 3 februari

Underlag: SLS remissvar på Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter (till Socialdepartementet 2020-11-12)

Som introduktion till diskussionen om kunskapsstyrning se även kort film av regionernas kunskapsstyrningssystem om systemet för kunskapsstyrning.

AGENDA

16.30-16.35    
Inledning, Tobias Alfvén, ordförande SLS

16.35-17.00    
Inbjuden gäst: Socialminister Lena Hallengren

17.00-18.00    
Att låta kunskap styra hälso- och sjukvården - Hur ser kartan ut när det gäller att låta kunskap styra hälso- och sjukvården?

Vilken roll kan och vill SLS spela i svensk hälso- och sjukvård?
Karin Pukk Härenstam, ordförande SLS delegation för medicinsk kvalitet och Johan Thor, ledamot SLS delegation för medicinsk kvalitet.

18.00-18.30    
Aktuella frågor i sektionerna och SLS samt SLS programverksamhet
- Föranmälda frågor från sektionerna
- Återkoppling av resultat av enkätundersökning om SLS verksamhet, Per Johansson, kanslichef SLS
- SLS programverksamhet, Sophie Palmquist-Klockhoff, projektledare programverksamheten

Karin Pukk Härenstam
Biträdande överläkare, specialist i barn- och ungdomsmedicin, Ledningsläkare FO Barnakutsjukvård, Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
Karolinska Universitetssjukhuset.
Docent i hälso- och sjukvårdsorganisation med inriktning mot patientsäkerhet, Institutionen för lärande, informatik, management
och etik, Karolinska Institutet.

Johan Thor
Överläkare, specialist i socialmedicin, medicinsk rådgivare, Metodrådet Stockholm-Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
Region Stockholm.
Ordförande, Nationell samverkansgrupp Metoder för kunskapsstyrning.
Docent i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
Medlem i Expertgruppen för Nationella kvalitetsregister.
Om inte ordföranden har möjlighet att delta går det bra att skicka en annan representant från styrelsen.

Ladda ned agenda (pdf)

Frågor till agendan anmäls senast den 27 januari 2021 till Susann Asplund Johansson, organisationssekreterare, susann.asplund@sls.se

Övriga frågor: theresa.wahlqvist@sls.se

Senaste ordföranderåd var den 7 oktober 2020, minnesanteckningar är utskickade.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.