SLS ordföranderåd

SLS

SLS medlemsföreningar, sektioner, lokala läkarsällskap, associerade föreningar och kandidat- och underläkarföreningen bjuds in till ordföranderåd torsdagen den 9 februari.

Ordföranderådet kommer anordnas som ett hybridmöte med möjlighet att delta både fysiskt och digitalt.

TEMA: Aktuella hälso- och sjukvårdspolitiska frågor med sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson som gäst 

TID: Torsdag den 9 februari 2023 kl. 16.30-18.30

PLATS: SLS, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm eller digitalt via Zoom

Anmäl er gärna så snart som möjligt men senast den 2 februari 2023. Anmälan sker längre ner på denna sida. 

Aktuella frågor i föreningarna som ni vill anmäla till agendan skickas senast den 26 januari 2023 till malin.henriksson@sls.se. Om inte ordföranden har möjlighet att delta går det bra att skicka en annan representant från styrelsen.

Program

16:30 Inledning
Presentation av agenda och inbjuden gäst, Tobias Alfvén, ordförande SLS    

16:35 Inbjuden gäst
Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister

17:30 Paus

17:40 SLS verksamhetsplan 2023–2024
- Genomgång av resultat från medlemsenkäten hösten 2022
- Prioriterade frågor i kommande verksamhetsplan

18:10 Aktuellt i föreningarna och i SLS, föranmälda frågor från föreningarna 
-
Kunskapsstyrning, Catharina Ihre Lundgren, SLS arbetsgrupp om sjukvårdens organisation och styrning 
- SLS programverksamhet, Ola Björgell, ordförande SLS programkommitté
- Information om planerad utvärdering av SLS medlemsreform 
- Övriga frågor

18:25 Avslutning
Tobias Alfvén, ordförande SLS    

18:30 Mingel med enklare förtäring 

Anmälan

För digital medverkan via Zoom, vänligen anmäl dig via länk:

Digital medverkan

 

För medverkan på plats i SLS hus, vänligen fyll i formuläret nedan.

Anmälan fysiskt deltagande

Önskar delta på mingel 18:30

Jag godkänner hur SLS hanterar mina personuppgifter enligt SLS integritetspolicy