SLS kraftsamling för barn och ungas psykiska hälsa

ZOOM
SLS

Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp ”Nationell kraftsamling för barn och ungas psykiska hälsa” presenterar en handlingsplan för att främja ungas psykiska hälsa den 15 september 2020, kl. 13.00-15.15 via Zoom.

”Det finns omfattande kunskap om effektiva insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga ohälsofaktorerhos barn i skolåldern, men den kommer inte majoriteten av skoleleverna till del.”
Det menar Svenska Läkarsällskapets arbetsgrupp ”Nationell kraftsamling för barn och ungas psykiska hälsa” som sammanställt data och hälsofrämjande program med bevisat positiva effekter på ohälsofaktorer som stress, skolsvårigheter och självupplevd psykisk ohälsa. Vår slutsats är att det finns ett antal konkreta och effektiva insatser som går att genomföra inom ramen för dagens resurser.

PROGRAM
13.00-13.05 Välkommen. Svenska Läkaresällskapets (SLS) ordförande Tobias Alfvén
13.05-13.15 Presentation av projektet arbetsgruppen och expertgruppen. Professor Bo Runeson, SLS
13.15-14.00 Konkreta och genomförbara hälsofrämjande interventioner för unga. Docent Josef Milerad
ordförande Skolläkarföreningen
14.00-14.30 SKR kraftsamling för psykisk hälsa. Nationell Psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren
14.30-15.00 Måluppfyllelse och ungas psykiska hälsa. Enhetschef Anders Duvkär Skolverket
15.00-15.15 Slutord och kort diskussion

MODERATOR
Sofia Lindstrand, ST-läkare i Socialmedicin, Specialistläkare i Barn- och Ungdomspsykiatri.

MÅLGRUPP Professionsföreträdare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård, skola, socialtjänst samt intresseorganisationer.

ANMÄLAN* https://zoom.us/webinar/register/WN_U3zkjIymSTeME-0KTuyVhg

Mötet är kostnadsfritt.

* Anmäl dig via Zoom och få påminnelse via mail, har du inte möjlighet att delta via Zoom rekommenderar vi att du följer mötet live via SLS youtube-kanal. För dig som följer vår sändning via youtube går det bra att ställa frågor via kommerntarsfältet på youtube alt. via SLS twitterkonto.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.