Skolläkarföreningens 100 års-jubileum

SLS

Skolläkarföreningen välkomnar medlemmar, kolleger och alla skolans professioner till 100 års-jubileum den 29-30 september 2022.

Skolläkarföreningen fyller 100 år och det firar vi med ett symposium där Sveriges främsta forskare och tyngsta beslutsfattare lyfter fram utmaningar kring ungas hälsa och hur vi kan lösa dessa.

Ur programmet:

  • Erik Nilsson, statssekreterare, Utbildningsdepartementet: Skolan och elevers hälsa
  • Professor Christopher Gillberg : Neuropsykiatri idag och i framtiden. Viktiga milstolpar i forskningen.
  •  Professor Niklas Långström : våld bland unga - varför det ökar och vad kan vi göra åt det.
  •  Med dr. Sissela Nutley : Att växa upp i en digital värld: hur påverkar det skola inlärning och hälsa.
  • Professor Jonas Ludvigsson Barnvaccinationer och pandemin - gårdagens framsteg, läget idag och framtida utveckling.

Vi ses den 29-30 september 2022 i Aula Medica Karolinska Institutets säte för Nobelföreläsningarna och en av Sveriges vackraste samlingslokaler. På kvällen firar vi med en gnistrande jubileumsfest på Solliden med mingel, middag, underhållning och dans.

Till anmälan