SFAM:s torsdagsmöte om sociala relationer och hälsa

SLS

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till en digital föreläsning med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog.

Sociala relationer och hälsa

Sociala relationer påverkar vår biologiska kropp. Risken vid social utsatthet är inte kopplat till specifik diagnos och gäller oavsett hur sociala relationer mäts. Brist på sociala relationer innebär en riskökning för död, lika stor som risker kopplade till etablerade ohälsosamma levnadsvanor. Kvalitet och tillgång till sociala relationer är förutsättningar för individens risk för sjukdom och ohälsa, men också för förmåga att hantera sjukdom och leva hälsosamt. Det finns ett behov av förändrade arbetssätt i vården som kan främja hälsa genom att kartlägga, guida och stötta personer att förbättra sina sociala nätverk.

Social förskrivning är en väl beprövad metod för att hantera symtom och problemställningar i sjukvården som kanske inte kan åtgärdas medicinskt. Det är en personcentrerad vårdmodell som utgår från det som är viktigt för varje patient.

På eftermiddagen diskuteras social förskrivning i Sverige. Vi vill få till en inspirerande dialog genom att belysa hur olika satsningar växer fram i olika lokalsamhällen - med det gemensamt att de syftar till att stärka allmänmedicinens koppling till lokalsamhället.

12.15 Introduktion
Susanna Althini, specialist i allmänmedicin, ledamot i SLS nämnd, moderator SFAM:s torsdagsmöten

12.20–12.35 Sociala relationer och hälsa i teori
Social gemenskap och goda relationer tillhör människans grundbehov och är viktiga förutsättningar för hälsa och välbefinnande. Området är välstuderat och föreläsningen kommer att beskriva hur vanligt social isolering och ofrivillig ensamhet är i olika grupper i vårt samhället, samt hur det påverkar risk för förtida död, sjukdom, psykisk ohälsa och sociala problem.

Föreläsare: Margareta Kristenson, överläkare och professor emerita i Socialmedicin, Region Östergötland/Linköpings Universitet

12.35–12.55 Sociala relationer och hälsa i praktik
Social förskrivning (eng. social prescribing) är en metod som visat sig framgångsrik inte bara i att minska upplevd ensamhet och social isolering, utan även i att förbättra den generella folkhälsan. Föreläsningen kommer att beskriva metodens innebörd, hur den används rent praktiskt och hur den skulle kunna implementeras i svensk kontext.

Föreläsare: Kerstin Thelander, socionom, en av grundarna av "Nätverket Stoppa Ofrivillig Ensamhet

13.30–15.00 Social Prescribing i Sverige
I Umeå finns mottagningen familjeläkarna som har utvecklat SAR - social aktivitet på recept - och samverkar med organisationen "Vän i Umeå". I Norrköping jobbar man med "Tillsammans på Skarptorp vårdcentral" och ABC för god psykisk hälsa. I Högsby har ett landsbygdsutvecklingsprojekt krokat arm med nära vård för att etablera en hälsolotsfunktion med fokus på stärkta förutsättningar för socialt stöd, sociala sammanhang och invånarengagemang.

Karin Ranstad, specialist i allmänmedicin och medlem i redaktionen för SFAM:s torsdagsmöten, leder samtalet under eftermiddagen.

TID: Den 7 april kl. 12.15–12.55 med fördjupning i nationell kollegial dialog kl. 13.30–15.00.
ANMÄLAN: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMucOmsqTIvHdaYyZe8mtW8DwPkUlHCOvcm
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe, ulf@mawe.se, 073-071 19 58
ARRANGÖRER: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS).

SFAM:s torsdagsmöten arrangeras jämna torsdagar. Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SFAM:s torsdagsmöten och SLS Youtube-kanaler.

SFAM:s torsdagsmöten är ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter som bidrar till allmänläkarnas professionella utveckling. På torsdagar jämna veckor kl 12.15–12.55 bjuder vi in till digitala föreläsningar, med möjlighet till fördjupning och en nationell kollegial dialog kl 13.30–15.00. Var med och ta del av aktuell kunskap och hur kunniga och drivande allmänläkare kan förändra hälso- och sjukvården i riktning mot en stark allmänmedicin med utgångspunkt i en fast patient-allmänläkarrelation.

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.