SFAM:s torsdagsmöte om patientjournalen – vad är den till för och vad borde den bli?

SLS

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till en digital föreläsning med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog.

Patientjournalen – vad är den till för och vad borde den bli?

Dagens patientjournalsystem ser inte ut som de gör av en slump. Men de ser inte heller ut som de gör för att de ska underlätta patientbedömningar och dokumentation. Det är viktigt att känna till historiken för att förstå hur vi hamnat där vi är idag. För utan den förståelsen är det svårt att beskriva vad vi egentligen vill att patientjournalen ska vara, hur vi ska komma dithän och hur vi ska kunna arbeta lite smartare redan idag utifrån de stora begränsningar som finns.

Mikael Hoffmann har tidigare bland annat varit ansvarig för att breddinföra en digital patientjournal med sammanhållen journalföring i en region och sedan ansvarat för förvaltning och utveckling av den. Han tror varken på att teknik ska forma arbetssätt (som så ofta idag) eller att dagens arbetssätt ska forma teknik. Båda två är exempel på datorisering. Han tror på att vi själva ska se långsiktiga möjligheter att arbeta smartare med teknik, och sedan kräva den teknik och de författningar som gör det möjligt. Det som egentligen är innebörden av begreppet digitalisering.

12.15 Introduktion
Susanna Althini, specialist i allmänmedicin, ledamot i SLS nämnd, moderator SFAM:s torsdagsmöten

12.20–12.55 Vem äger patientjournalen? Hur vill vi läkare att våra kolleger ska använda den?
Mikael Hoffmann, chef för stiftelsen NEPI och ordförande för Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor

13.30–15.00 En exposé om e-journalens tillblivelse samt ett exempel på läkarstyrd journal.
Lars Bäcklund, specialist i allmänmedicin, sekreterare i SFAM Stockholm och medlem i redaktionen för SFAMs torsdagsmöten

Praktisk tillämpning av dagens ämne. Hur kan vi förbättra journalens funktion för läkarens arbete och kommunikation med vårdgivare och patient?

Anna Flod, specialist i allmänmedicin och chefredaktör för SFAM:s torsdagsmöten, leder samtalet under eftermiddagen.

TID: Den 21 april kl. 12.15–12.55 med fördjupning i nationell kollegial dialog kl. 13.30–15.00.
ANMÄLAN: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMucOmsqTIvHdaYyZe8mtW8DwPkUlHCOvcm
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe, ulf@mawe.se , 073-071 19 58
ARRANGÖRER: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS).

SFAM:s torsdagsmöten arrangeras jämna torsdagar. Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SFAM:s torsdagsmöten och SLS Youtube-kanaler.

SFAM:s torsdagsmöten är ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter som bidrar till allmänläkarnas professionella utveckling. På torsdagar jämna veckor kl 12.15–12.55 bjuder vi in till digitala föreläsningar, med möjlighet till fördjupning och en nationell kollegial dialog kl 13.30–15.00. Var med och ta del av aktuell kunskap och hur kunniga och drivande allmänläkare kan förändra hälso- och sjukvården i riktning mot en stark allmänmedicin med utgångspunkt i en fast patient-allmänläkarrelation.

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.