SFAM:s torsdagsmöte om nätläkares framväxt – behovsstyrd eller efterfrågestyrd?

SLS

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till en digital föreläsning med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog.

Nätläkares framväxt – behovsstyrd eller efterfrågestyrd?

Den svenska sjukvården vilar sedan länge på principen att den som har störst behov ska få vård först, och att vården ska vara kostnadseffektiv. Sedan 2009 har principen om valfrihet tillkommit.

Peter Bergwall belyser i sin avhandling att nätläkares framväxt pekar på en etisk kollision, och att gränsen mellan shopping och sjukvård kan bli vagare för patienten. Den etiska konflikten som är inbyggd i svensk sjukvårdslagstiftning tycker han är central.

Se artikeln i läkartidningen om Peter Bergwalls avhandling: Avhandling om nätläkares framväxt pekar på etisk kollision.

12.15 Introduktion
Magnus Isacson, specialist i allmänmedicin, ordförande för Svensk förening för allmänmedicin

12.20–12.55 Regleringen av nätläkare – en etisk konflikt i behov av en lösning.
Valfrihetssystem i primärvården har ökat tillgängligheten inom vården men långt ifrån för alla. Detta beror på en inneboende konflikt i svensk sjukvårdslagstiftning, mellan värdet av valfrihet och principen om vård efter behov. Nätläkare har kommit att symbolisera den här utvecklingen.

Föreläsare: Peter Bergwall, doktor i rättssociologi

13.30-15.00 Fördjupning och nationell kollegial dialog
Vad kan och ska vi göra i diskussionen om behovsstyrd och efterfrågad vård? Vi har tidigare under våren diskuterat relationskontinuitet, fast läkare, allmänmedicinens komplexitet och relationskompetens. Hur kommer dessa centrala delar i allmänmedicinen in i diskussionen om nätläkare och behovsstyrd eller efterfrågestyrd vård? 

Andreas Lindmark, specialist i allmänmedicin och redaktionssekreterare för SFAM:s torsdagsmöten, leder samtalet under eftermiddagen.

TID: Den 2 juni kl. 12.15–12.55 med fördjupning i nationell kollegial dialog kl. 13.30–15.00.
ANMÄLAN: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMucOmsqTIvHdaYyZe8mtW8DwPkUlHCOvcm
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe, ulf@mawe.se , 073-071 19 58
ARRANGÖRER: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS).

SFAM:s torsdagsmöten arrangeras jämna torsdagar. Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SFAM:s torsdagsmöten och SLS Youtube-kanaler.

SFAM:s torsdagsmöten är ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter som bidrar till allmänläkarnas professionella utveckling. På torsdagar jämna veckor kl 12.15–12.55 bjuder vi in till digitala föreläsningar, med möjlighet till fördjupning och en nationell kollegial dialog kl 13.30–15.00. Var med och ta del av aktuell kunskap och hur kunniga och drivande allmänläkare kan förändra hälso- och sjukvården i riktning mot en stark allmänmedicin med utgångspunkt i en fast patient-allmänläkarrelation.

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.