SFAM:s torsdagsmöte om läkares professionella utveckling

SLS

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till en digital föreläsning med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog.

Läkares professionella utveckling – gemensamma krafttag för kvalitet och reglering

Idag finns inget ordnat system för läkares fortbildning. För att säkra att läkare årligen uppdaterar sig föreslår SLS en fortbildningsmodell som utformas och ägs av professionen. SLS anser att det behövs ett ordnat system för att säkerställa att alla läkare efter uppnådd specialistkompetens fortlöpande vidareutvecklar nödvändig kompetens för de arbetsuppgifter, utmaningar och förändringar de ställs inför i enlighet med CPD (continuing professional development). Ett sådant system ska utformas och ägas av professionen, vara transparent och bygga på regelbunden dokumentation och uppföljning. Läs mer om SLS satsning för läkares fortbildning på kampanjsidan www.sls.se/lakaresfortbildning

På eftermiddagen presenteras den allmänmedicinska modellen och hur SFAM arbetar i fortbildningsfrågan. Hur kan den lyftas inom en region? SFAM:s lokalförening i Västerbotten berättar om sitt arbete i en region som var en av de sista i Sverige att införa ett krav på fortlöpande kompetensutveckling i hälsovalsuppdraget.

12.15 Introduktion

Susanna Althini, specialist i allmänmedicin, ledamot i SLS nämnd, moderator SFAM:s torsdagsmöten

12.20–12.55 SLS fortbildningsmodell 2022

Medverkande:
Tobias Alfvén, barnläkare och ordförande för Svenska läkaresällskapet
Hans Hjelmqvist, professor i anestesi- och intensivvård, ordförande i SLS utbildningsdelegation

13.30–15.00 Den allmänmedicinska modellen

Fortbildningsfrågan handlar inte bara om målinriktat kunskapsinhämtande, utan också om mjukvaran kollegial dialog, som är förutsättningen för allmänmedicinsk praktik. SFAM:s riktlinjer för fortbildning presenteras.

SFAM Västerbotten berättar om sin väg att lyfta frågan om reglering och innehåll av fortlöpande kompetensutveckling till tjänstemän och politiker. Hur skapar man synergi genom samarbete med DLF? Hur kan en lokalförening påverka arbetet med individuella kompetensutvecklingsplaner, och dokumentation och utvärdering av fortbildningsaktiviteter?

Medverkande:
Gösta Eliasson, specialist i allmänmedicin, medlem i SFAM:s fortbildningsråd
Andreas Lindmark, specialist i allmänmedicin, ordförande SFAM Västerbotten
Carolina Emdin, specialist i allmänmedicin, ledamot DLF Sverige och ledamot DLF Västerbotten

Andreas Lindmark, specialist i allmänmedicin och redaktionssekreterare SFAM:s torsdagsmöten, leder samtalet under eftermiddagen.

TID: Den 24 februari kl. 12.15–12.55 med fördjupning i nationell kollegial dialog kl. 13.30–15.00.
ANMÄLAN:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMucOmsqTIvHdaYyZe8mtW8DwPkUlHCOvcm
KONTAKTPERSON:
Ulf Måwe, ulf@mawe.se , 073-071 19 58
ARRANGÖRER:
Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS).

SFAM:s torsdagsmöten arrangeras jämna torsdagar. Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SFAM:s torsdagsmöten och SLS Youtube-kanaler.

SFAM:s torsdagsmöten är ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter som bidrar till allmänläkarnas professionella utveckling. På torsdagar jämna veckor kl 12.15–12.55 bjuder vi in till digitala föreläsningar, med möjlighet till fördjupning och en nationell kollegial dialog kl 13.30–15.00. Var med och ta del av aktuell kunskap och hur kunniga och drivande allmänläkare kan förändra hälso- och sjukvården i riktning mot en stark allmänmedicin med utgångspunkt i en fast patient-allmänläkarrelation.

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.