SFAM:s torsdagsmöte om fast läkare till alla

SLS

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till en digital föreläsning med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog.

Fast läkare till alla – så kan Sverige lyckas!

Efter förarbeten under november samlades Distriktläkarföreningens och Svensk förening för allmänmedicins Tänkargrupp för God och Nära vårds genomförande, 14 personer, den 3 december 2021 i Svenska läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Ytterligare tre digitala möten hölls under januari och februari 2022. Resultatet är en enkel beskrivning av vägen till fast läkare för alla i Sverige 2027.

Det finns tydlig evidens för att kontinuitet och personlig kännedom mellan läkare och patient minskar dödlighet och sjuklighet samtidigt som det sparar resurser och ökar patientnöjdhet. Det är rimlig belastning och relationskontinuitet som kommer göra att de fasta läkarna kan underlätta resten av läkarkårens arbete genom tillgänglighet till samarbete kring en patient som behöver annan specialistvård.


12.15 I
ntroduktion

Susanna Althini, specialist i allmänmedicin, ledamot i SLS nämnd, moderator SFAM:s torsdagsmöten

12.20–12.30 Tänkargruppens arbete

Presentation av tänkargruppens uppdrag och arbetsprocess.

Föreläsare: Åke Åkesson, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef Borgholms hälsocentral

12.30–12.55 Allmänmedicinen på Borgholms hälsocentral

Borgholms hälsocentral arbetar med ett fastläkarsystem där varje fast anställd läkare har max 1 000 patienter på sin lista, trots att siffran 1 500 blivit något av en norm, och trots att många svenska allmänläkare har långt fler än så. Hur ser den kliniska vardagen ut på Borgholms hälsocentral?

Föreläsare: Björn Englund, ST-läkare i allmänmedicin

13.30–15.00 Världens bästa primärvård - En sjukvårdsreform

Susanna Althini presenterar tänkargruppens nio målbilder, och hur vägen till fast läkare till alla i allmänheten 2027 kan se ut.

Hur kan tänkargruppens arbete stödjas och spridas? Vilken roll kan SFAM inta i detta arbete? Dessa och fler frågor diskuteras i anslutning till presentationen.

Ulf Måwe, specialist i allmänmedicin och ledningsansvarig SFAM:s torsdagsmöten, leder samtalet under eftermiddagen.


TID:
Den 10 mars kl. 12.15–12.55 med fördjupning i nationell kollegial dialog kl. 13.30–15.00.
ANMÄLAN: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMucOmsqTIvHdaYyZe8mtW8DwPkUlHCOvcm
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe, ulf@mawe.se, 073-071 19 58
ARRANGÖRER: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS).

SFAM:s torsdagsmöten arrangeras jämna torsdagar. Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SFAM:s torsdagsmöten och SLS Youtube-kanaler.

SFAM:s torsdagsmöten är ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter som bidrar till allmänläkarnas professionella utveckling. På torsdagar jämna veckor kl 12.15–12.55 bjuder vi in till digitala föreläsningar, med möjlighet till fördjupning och en nationell kollegial dialog kl 13.30–15.00. Var med och ta del av aktuell kunskap och hur kunniga och drivande allmänläkare kan förändra hälso- och sjukvården i riktning mot en stark allmänmedicin med utgångspunkt i en fast patient-allmänläkarrelation.

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.