SFAM:s torsdagsmöte om avancerad vardagsmedicin – allmänläkarens expertområde

SLS

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till en digital föreläsning med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog.

Avancerad vardagsmedicin – allmänläkarens expertområde

Vad är det vi gör till vardags som allmänläkare? Vi träffar människor i alla åldrar med alla olika typer av besvär och sjukdomsbilder. Vårt omdöme sätts på ständigt prov. För att kunna göra ett riktigt bra arbete behövs god allmänmedicinsk kompetens. Den skaffar vi genom vårt arbete och genom att förkovra oss i frågor och problemställningar som dyker upp på vår mottagning.

I sjukvårdens frontlinje är omhändertagandet av sammansatta och outredda symtombilder och problemställningar centralt. Det är också detta som gör vårt arbete så spännande. Detta kommer vi få höra Linn O Getz och medförfattare att utveckla utifrån artikeln "Komplexa problemställningar- allmänmedicinens expertområde”.

12.10 Introduktion
Susanna Althini, specialist i allmänmedicin, ledamot i SLS nämnd, moderator SFAM:s torsdagsmöten

12.15–12.50 Komplekse problemstillinger – allmennlegens ekspertområde
Vi ønsker å vise hvordan kompleksitetsteori kan bidra til økt forståelse og vitenskapelig anerkjennelse av allmennlegens generalist-kompetanse. Kompleksitetsteoriens begrepsapparat favner både molekylære og relasjonelle perspektiv på helse og sykdom og kan understøtte allmennmedisinske arbeidsteknikker og handlingsvalg.

Medverkande:

Linn O. Getz, professor i medicinsk beteendevetenskap, chef för Enheten för allmänmedicinsk forskning, Institutionen för folkhälsa och omvårdnad, NTNU Trondheim

Stefán Hjörleifsson, specialist i allmänmedicin, universitetslektor, Institutionen för global hälsa och samhällsmedicin, Bergens universitet

Lotte Hvas, specialist i allmänmedicin, med. dr.

Niels Saxtrup, specialist i allmänmedicin, vice ordförande för Danska sällskapet för allmänmedicin

13.00-14.00 Fördjupning och nationell kollegial dialog
Vi kommer ha utrymme för ett gemensamt samtal tillsammans med föredragshållarna där vi får möjlighet att diskutera forskningsarbetet och den komplexa allmänmedicinska kompetensen.

Meta Wiborgh, specialist i allmänmedicin och medlem i redaktionen för SFAM:s torsdagsmöten, leder samtalet under eftermiddagen.

TID: Den 24 mars kl. 12.10–12.50 med fördjupning i nationell kollegial dialog kl. 13.30–14.00.
ANMÄLAN: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMucOmsqTIvHdaYyZe8mtW8DwPkUlHCOvcm
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe, ulf@mawe.se, 073-071 19 58
ARRANGÖRER: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS).

SFAM:s torsdagsmöten arrangeras jämna torsdagar. Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SFAM:s torsdagsmöten och SLS Youtube-kanaler.

SFAM:s torsdagsmöten är ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter som bidrar till allmänläkarnas professionella utveckling. På torsdagar jämna veckor kl 12.15–12.55 bjuder vi in till digitala föreläsningar, med möjlighet till fördjupning och en nationell kollegial dialog kl 13.30–15.00. Var med och ta del av aktuell kunskap och hur kunniga och drivande allmänläkare kan förändra hälso- och sjukvården i riktning mot en stark allmänmedicin med utgångspunkt i en fast patient-allmänläkarrelation.

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.