SFAM:s torsdagsmöte om allmänläkarens relationskompetens

SLS

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till en digital föreläsning med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog.

Allmänläkarens relationskompetens

En god sjukdomskompetens är viktig för läkarens yrkeskunnande och medicinska legitimitet samtidigt som relationskompetensen är den centrala möjliggöraren för att få till stånd en trygg relation för det goda mötet mellan patient och läkare.

I detta interaktiva seminarium kommer vi att resonera kring relationskompetensens centrala plats i vår allmänmedicinska yrkesroll, dess delkomponenter och hur vi kan jobba för att stärka dem i vår profession. Vi diskuterar hur SFAM kan arbeta för att göra relationskompetensen till ett fundament i arbetet med en bra allmänmedicin och till en del av själen i vår professionella utveckling.

12.15 Introduktion
Susanna Althini, specialist i allmänmedicin, ledamot i SLS nämnd, moderator SFAM:s torsdagsmöten

12.20–12.55 Relationskompetensen – allmänmedicinens hjärta och själ?
Vi utforskar tillsammans innebörden av ”ett gott bemötande” och knyter an det till relationskompetensens centrala plats i vår allmänmedicinska yrkesroll. Varför är detta så viktigt för både patienterna och oss som läkare – och hur kan vi stärka denna kompetens i vår profession?
Helena Bäckström, specialist i allmänmedicin
Carl Edvard Rudebeck, specialist i allmänmedicin, professor
Mats Hogmark, specialist i allmänmedicin, ledare arbetsgruppen Centrum för relationskompetens

13.30-15.00 Interaktivt seminarium om relationskompetens
Fortsatt interaktiv diskussion om SFAM:s arbete för att göra relationskompetensen till ett fundament i det fortlöpande uppdraget för en bra allmänmedicin och till en del av själen i vår professionella utveckling. Hur går vi tillsammans vidare med detta arbete?

Ulf Måwe, specialist i allmänmedicin och ledningsansvarig för SFAM:s torsdagsmöten, leder samtalet under eftermiddagen.

TID: Den 19 maj kl. 12.15–12.55 med fördjupning i nationell kollegial dialog kl. 13.30–15.00.
ANMÄLAN: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMucOmsqTIvHdaYyZe8mtW8DwPkUlHCOvcm
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe, ulf@mawe.se , 073-071 19 58
ARRANGÖRER: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS).

SFAM:s torsdagsmöten arrangeras jämna torsdagar. Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SFAM:s torsdagsmöten och SLS Youtube-kanaler.

SFAM:s torsdagsmöten är ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter som bidrar till allmänläkarnas professionella utveckling. På torsdagar jämna veckor kl 12.15–12.55 bjuder vi in till digitala föreläsningar, med möjlighet till fördjupning och en nationell kollegial dialog kl 13.30–15.00. Var med och ta del av aktuell kunskap och hur kunniga och drivande allmänläkare kan förändra hälso- och sjukvården i riktning mot en stark allmänmedicin med utgångspunkt i en fast patient-allmänläkarrelation.

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.