SFAM:s torsdagsmöte om allmänläkaren i närsjukvården - SÄBO

SLS

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till en digital föreläsning med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog.

Allmänläkaren i närsjukvården – SÄBO

Läkarmedverkan och tid för besök på äldreboenden varierar mycket mellan olika regioner och också inom en region, enligt Socialstyrelsens kartläggningar.

Vad kan man få ut med olika satsningar på läkarmedverkan? SFAM:s råd för sköra äldre visar hur olika det ser ut i Sverige och vad man kan få ut för kvalitet beroende på vilken grad av läkarmedverkan man väljer. Vad bör ingå i uppdraget för att kunna ge en god och säker vård?

På eftermiddagen berättar Christina Mörk, specialist i allmänmedicin och geriatrik, om ett långsiktigt arbete man har haft i Uppsala för att bygga kompetens och struktur i sin SÄBO-vård. Jenni Fryxell, specialist i allmänmedicin i Skellefteå, fokuserar på det praktiska arbete i SÄBO.

12.15 Introduktion
Susanna Althini, specialist i allmänmedicin, ledamot i SLS nämnd, moderator SFAM:s torsdagsmöten

12.20–12.55 Allmänläkare i SÄBO
Hur mycket tid bör ägnas åt insatser i SÄBO? Presentation av en ”trappa”, som visar vad man kan få ut med olika satsningar på läkarmedverkan.

Föreläsare: Gunnar Carlgren, specialist i allmänmedicin, rådet för sköra äldre i primärvården

13.30-15.00 Strategiskt och kliniskt arbete i SÄBO
I Uppsala har man arbetat med årliga utbildningar för både sjuksköterskor och läkare, samt med riktlinjer för hur uppdraget i SÄBO ska genomföras. Klinisk erfarenhet från SÄBO-arbetet i Skellefteå kompletterar eftermiddagens föreläsningar.

I anslutning finns det tid för diskussioner och en nationell kollegial dialog.

Medverkande:
Christina Mörk, specialist i allmänmedicin och geriatrik
Jenni Fryxell, specialist i allmänmedicin

Ulf Måwe, specialist i allmänmedicin och ledningsansvarig för SFAM:s torsdagsmöten, leder samtalet under eftermiddagen.

TID: Den 5 maj kl. 12.15–12.55 med fördjupning i nationell kollegial dialog kl. 13.30–15.00.
ANMÄLAN: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMucOmsqTIvHdaYyZe8mtW8DwPkUlHCOvcm
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe, ulf@mawe.se , 073-071 19 58
ARRANGÖRER: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS).

SFAM:s torsdagsmöten arrangeras jämna torsdagar. Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SFAM:s torsdagsmöten och SLS Youtube-kanaler.

SFAM:s torsdagsmöten är ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter som bidrar till allmänläkarnas professionella utveckling. På torsdagar jämna veckor kl 12.15–12.55 bjuder vi in till digitala föreläsningar, med möjlighet till fördjupning och en nationell kollegial dialog kl 13.30–15.00. Var med och ta del av aktuell kunskap och hur kunniga och drivande allmänläkare kan förändra hälso- och sjukvården i riktning mot en stark allmänmedicin med utgångspunkt i en fast patient-allmänläkarrelation.

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.