SFAM:s torsdagsmöte 18/4 - Fasta kontakter i vård och omsorg

Zoom
SLS

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till en digital föreläsning med möjlighet till fördjupning och kollegial dialog.

Fasta kontakter i vård och omsorg - infrastruktur för personcentrerat arbete  

Kan gemensamt fokus på att få ordning på fasta kontakter i vård och omsorg åstadkomma en islossning i omställningen till nära vård?

För att åstadkomma god kontinuitet och samordning i svensk vård och omsorg finns, sedan många år, tre olika fasta kontakter reglerade i svensk lag. Fast läkarkontakt i primärvård, fast vårdkontakt och fast omsorgskontakt. De har olika uppgifter utifrån vilken profession som bär rollen och kompletterar därför varandra. När de beskrivs och synliggörs tillsammans framträder infrastrukturen för personcentrerat arbete. 

Det finns omfattande evidens som stödjer kontinuitet till fast läkare. Nyttan bekräftas av beprövad erfarenhet från många generationer av allmänläkare som haft förmånen uppleva skönheten i att arbeta med god kontinuitet och i nära samverkan med en distriktssköterska och gemensamt fokus på människorna på listan eller distriktet. 

Kort sagt: Lagstiftning, evidens och beprövad erfarenhet, liksom aktuella rapporter om klena svenska resultat talar för att vi har ett arbete att göra. 

Välkommen till en dialog med detta fokus! 

13.00 – 13.05 Introduktion

13.05 – 14.00 Infrastruktur för personcentrerat arbete i en god och nära vård

Vad skulle kunna göras på olika nivåer i vård- och omsorgsmaskineriet om vi bestämmer oss för att prioritera att få ordning på fasta kontakter i vård och omsorg?  Om vi bestämmer oss, kan alla i allmänheten ha tillgång till aktuella uppgifter om sina fast kontakter, och alla som är delaktiga i det personcentrerade arbetet runt en människa kan ha tillgång till samma informaton.
Susanna Althini, specialist i allmänmedicin, allmänmedicinsk sakkunnig i primärvårdsledningen Region Gotland, och ledamot i SLS nämnd. 

14.00 – 15.00 Fördjupning och nationell kollegial dialog

Särskilt välkomna till dagens torsdagsmöte hälsas våra inbjudna gäster:

  • Edvin Bernhardsson, ST-läkare inom internmedicin, politiskt sakkunnig till sjukvårdsministern
  • Annemieke Ålenius, avdelningschef och senior rådgivare på E-hälsomyndigheten
  • Cecilia Dahlgren, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
  • Marina Tuutma, specialist i allmänmedicin, Karlstad, ordförande DLF Sverige
  • Susanne Steen, specialist i allmänmedicin, projektledare kontinuitet och fasta vårdkontakter SKR
  • Anders Lundqvist, specialist i allmänmedicin, facklig sekreterare SFAM Sverige
  • Kristina Stensson Ljungdahl, strateg, Inera/1177
  • Sara Banegas, specialist i allmänmedicin, chefläkare Praktikertjänst

Anmälan


TID: Den 18 april kl.13.00–14.00, med möjlighet till
fördjupning och kollegial dialog kl 14.00–15.00 på samma möteslänk enligt nedan.
ANMÄLANWebinar-registration
KONTAKTPERSON: Anna Flod, info@sfamstorsdagsmoten.se 
ARRANGÖR: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet