SFAM torsdagsmöte 30/3: Fasta läkare lär sig i kollegial dialog

Zoom
SLS

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till digital föreläsning kl.13.00–14.30, med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog kl 14.30–15.00.

Kunniga allmänläkare kan mer än att hantera vårdprogram. Hur utvecklas det professionella omdöme och den expertis som krävs för att hålla balansen mellan patientens behov och motsägelsefulla riktlinjer?

13.00-13.10 Introduktion
Magnus Isacson, allmänläkare och ordförande för SFAM

13.10-13.30 Allmänläkares yrkeslånga lärande
Efter genomgången specialisttjänstgöring handlar lärandet till stor del om att utveckla omdömesförmågan, samtidigt som allmänläkaren har ett ansvar för att förstärka och förnya sin kompetens i en mängd olika slags förmågor utöver den medicinska handlingsförmågan. Kollegial dialog är det lämpliga verktyget kompletterat med informationssökningar på nätet.
Anders Lundqvist, ordf SFAMs Fortbildningsråd, allmänläkare VC Näsby Kristianstad

13.30-13.50 Hur tar vi till oss kunskap?
Reflektioner om allmänläkarens kunskapsbyggande och beslutfattande.
Malin André, allmänläkare och docent, Uppsala

13.50-14.10 Kollegial dialog i Balintgrupp
Syftet med Balintgruppen är att gemensamt med andra läkare reflektera och analysera etiska problem och värdekonflikter från den kliniska vardagen. Vi vill i kollegialt sammanhang utveckla och förstärka kommunikativ kompetens, empati och ledarskap samt ge möjlighet till bearbetning av negativa känslor i vår profession, såsom frustration och känsla av misslyckande.
Klaus Stein MD, specialist i allmänmedicin och smärtlindring
Distriktsläkare, Karlstad

14.10-14.30 Tankar kring Socialstyrelsens kompetensmål för fast läkarkontakt i primärvården
Om hur man förväxlar kunskap med kompetens, och missar omdömesförmågan och relationskompetensen i utformningen av 69 kompetensmål fördelat på 21 kompetensområden.
Anders Lundqvist, ordf SFAMs Fortbildningsråd, allmänläkare VC Näsby Kristianstad

14.30- 15.00 Fördjupning och kollegial dialog
Öppen diskussion kring dagens ämne.

Samtalsledare: Meta Wiborgh, allmänläkare och tidigare ordförande i SFAM.

TID: Den 30 mars kl.13.00–14.30, med möjlighet till
fördjupning och nationell kollegial dialog kl 14.30–15.00 på samma möteslänk enligt nedan.
ANMÄLANhttps://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwvc--rqzspEt2pWEu0WQtzIhF5j_TbtpMB
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe ulf@mawe.se, 073-071 19 58
ARRANGÖR: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet.