SFAM torsdagsmöte 22/9 om fast läkare och jämlik hälsa

SLS

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till en digital föreläsning med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog.

Bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet. Vi bör sträva efter att utjämna skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Att nå och upprätthålla jämlik hälsa ställer krav på både sjukvården och samhället i stort. Under första delen av seminariet presenteras basala termer och exempel på områden där ojämlikhet i hälsa råder. Modeller och verktyg presenteras för hur förbättringsarbete med avseende på jämlik hälsa kan utformas och genomföras lokalt på vårdcentralen.

Kontinuitet mellan patient och allmänläkare har betydelse för hälsan och skillnader i tillgången till fast läkarkontakt utgör därmed ett hot mot jämlik hälsa. I slutet av förra året inrättade Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) och Distriktsläkarföreningen (DLF) en särskild »tänkargrupp« som fick i uppdrag att ta fram en strategi och handlingsplan för att ett system med fast läkare till alla invånare införs i Sverige. Hur fortgår arbetet med fast läkare (med rimligt uppdrag) i regionerna? Detta diskuteras under andra delen av seminariet.

13.00-13.10 Introduktion
Susanna Althini, specialist i allmänmedicin, ledamot i SLS nämnd, moderator SFAM:s torsdagsmöten

13.10–14.00 Fast läkare och jämlik hälsa
En introduktion till olika aspekter av jämlik hälsa och exempel på omotiverade skillnader i hälsa bland olika grupper i befolkningen. Om betydelsen av fast läkare och hur förbättringsarbete för att nå ökad jämlik hälsa kan bedrivas lokalt på vårdcentralen (hjälpmedel och tillvägagångssätt).
Föreläsare: SFAM Q, Rådet för kvalitet och patientsäkerhet

14.00-15.00 Det regionala arbetet med fast läkare
Vad händer i olika regioner i arbetet med fast läkare?
Andreas Lindmark, specialist i allmänmedicin, redaktionssekreterare SFAM:s torsdagsmöten, leder samtalet under andra delen av seminariet.

TID: Den 22 september kl. 13.00–14.00 följt av en nationell kollegial dialog kl. 14.00–15.00.
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe, ulf@mawe.se, 073-071 19 58
ARRANGÖRER: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS).
ANMÄLNINGSLÄNK: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMucOmsqTIvHdaYyZe8mtW8DwPkUlHCOvcm

SFAM:s torsdagsmöten arrangeras fyra gånger under hösten 2022. Kommande möten äger rum 20/10, 17/11 och 15/12. Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SFAM:s torsdagsmöten.

SFAM:s torsdagsmöten är ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter som bidrar till allmänläkarnas professionella utveckling. Var fjärde torsdag kl 13.00–14.00 bjuder vi in till digitala föreläsningar, med möjlighet till fördjupning och en nationell kollegial dialog kl 14.00–15.00. Var med och ta del av aktuell kunskap och hur kunniga och drivande allmänläkare kan förändra hälso- och sjukvården i riktning mot en stark allmänmedicin med utgångspunkt i en fast patient-allmänläkarrelation.

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.