SFAM torsdagsmöte 20/10 om fast läkare och hälsosamma levnadsvanor – rökning och snusning

SLS

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till en digital föreläsning med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog.

En fast läkarkontakt lägger grunden för tobaksavvänjning – samtalet sker över tid. Vi får uppdaterad kunskap om tobaksprodukter inklusive ”vitt snus” och belyser evidens och effektivitet av metoder för tobaksavvänjning. Tyngdpunkt ligger på allmänläkarens roll i tobaksavvänjningen.

13.00-13.05 Introduktion
Susanna Althini, specialist i allmänmedicin, ledamot i SLS nämnd, moderator SFAM:s torsdagsmöten

13.05–13.15 Inledande reflektion – när blir sjukvården farlig?
Sjukvården riskerar enligt Ivan Illich´s bok Den farliga sjukvården att göra mer skada än nytta, vad Illich kallar för social och kulturell iatrogenes. Det är särskilt aktuellt i en tid då vi har mer avancerad teknik till förfogande än någonsin tidigare.
Oskar Hultin Bäckersten, statsvetare, Uppsala universitet

13.15–13.25 Ska vi lägga oss i patientens levnadsvanor?
Lars Jerdén, allmänläkare, Dalarna

13.25–14.00 Tobak – kunskapsuppdatering om tobak och hur vi på ett effektivt och evidensbaserat sätt kan hjälpa våra patienter.
Den svenska modellen för riktade hälsosamtal möjliggör uppsökande arbetssätt. Är hälsosamtalet attraktivt för de som röker?
Elisabet Risberg, ssk och dipl tobaksavvänjare
Malin Skogström, allmänläkare i Skåne, ordförande i SFAM:s råd för levnadsvanefrågor
Mikael Vestlund Wibom, allmänläkare, Skåne

14.00–14.05 Hälsoekonomi och tobaksavvänjning
Hans Lingfors, allmänläkare, Jönköping

14.05–15.00 Interkollegialt kunskapsutbyte
Fördjupning och diskussion utgående från dagens föreläsningar.
Anna Flod, specialist i allmänmedicin, chefredaktör för SFAM:s torsdagsmöten, leder samtalet under andra delen av seminarietTID:
Den 20 oktober kl. 13.00–14.00 följt av en nationell kollegial dialog kl. 14.00–15.00.
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe, ulf@mawe.se, 073-071 19 58
ARRANGÖRER: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS).
ANMÄLNINGSLÄNK: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMucOmsqTIvHdaYyZe8mtW8DwPkUlHCOvcmSFAM:s torsdagsmöten arrangeras fyra gånger under hösten 2022. Kommande möten äger rum 17/11 och 15/12. Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SFAM:s torsdagsmöten.

SFAM:s torsdagsmöten är ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter som bidrar till allmänläkarnas professionella utveckling. Var fjärde torsdag kl 13.00–14.00 bjuder vi in till digitala föreläsningar, med möjlighet till fördjupning och en nationell kollegial dialog kl 14.00–15.00. Var med och ta del av aktuell kunskap och hur kunniga och drivande allmänläkare kan förändra hälso- och sjukvården i riktning mot en stark allmänmedicin med utgångspunkt i en fast patient-allmänläkarrelation.

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.