SFAM torsdagsmöte 17/11 om fast läkare och hälsosamma levnadsvanor – matvanor och fysisk aktivitet

SLS

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till en digital föreläsning med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog.

En fast läkarkontakt ger förutsättningar för samtalet över tid om fysisk aktivitet och goda matvanor – som en del av behandlingen. Vi får aktuell forskning om betydelsen av matvanor och fysisk aktivitet, och hur allmänläkaren bäst kan hjälpa sin patient till bra vanor.

13.00–13.10 Introduktion
Susanna Althini, specialist i allmänmedicin, ledamot i SLS nämnd, moderator SFAM:s torsdagsmöten

13.10–13.40 Fast läkare ger förutsättningar för samtalet över tid om fysisk aktivitet och goda matvanor
Senaste forskningen om fysisk aktivitet och matvanor presenteras.
SFAM:s råd för levnadsvanefrågor

13.40–14.00 Livsstilsverktyget
Hur kan man genom Livsstilsverktyget arbeta med sin hälsa och vilken aktuell forskning pågår?
Anders Rosengren, Leg. läkare, professor

14.00–15.00 Nationell kollegial dialog och fallbeskrivningar
Anna Flod, specialist i allmänmedicin, chefredaktör SFAM:s torsdagsmöten, leder samtalet under andra delen av seminariet.


TID: Den 17 november kl. 13.00–14.00 följt av en nationell kollegial dialog kl. 14.00–15.00.
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe, ulf@mawe.se, 073-071 19 58
ARRANGÖRER: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS).
ANMÄLNINGSLÄNK: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMucOmsqTIvHdaYyZe8mtW8DwPkUlHCOvcmSFAM:s torsdagsmöten arrangeras fyra gånger under hösten 2022. Kommande möte äger rum den 15/12. Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SFAM:s torsdagsmöten.

SFAM:s torsdagsmöten är ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter som bidrar till allmänläkarnas professionella utveckling. Var fjärde torsdag kl 13.00–14.00 bjuder vi in till digitala föreläsningar, med möjlighet till fördjupning och en nationell kollegial dialog kl 14.00–15.00. Var med och ta del av aktuell kunskap och hur kunniga och drivande allmänläkare kan förändra hälso- och sjukvården i riktning mot en stark allmänmedicin med utgångspunkt i en fast patient-allmänläkarrelation.

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.