SFAM torsdagsmöte 15/12 om fast läkare förutsättning för teambaserad vård i hemmet av sköra äldre

SLS

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till en digital föreläsning med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog.

I samband med coronapandemin framkom berättigad kritik av vården som ges våra sköraste äldre i kommunernas särskilda boenden. SFAM:s råd för sköra äldre har utarbetat dokument med riktlinjer (Utvidgad primärvård för sköra äldre), och tillämpningen av dessa på SÄBO redovisades vid SFAM:s torsdagsmöte den 5 maj i år. Hur dessa riktlinjer kan omsättas i vården av sköra äldre i ordinärt boende är fokus den här gången.

Team måste byggas tillsammans med kommunens hemsjukvård, och vi måste lokalt ta ställning till om särskild hemsjukvårdsläkare blir den fasta läkarkontakten när vårdbehoven ökar, eller om det skall vara den läkare patienten varit listad hos tidigare. Utredningen om en Äldreomsorgslag (SOU 2022:44) har lämnat ett betänkande som vi kommer att redovisa i korta drag och diskutera om den kommer att vara till gagn för oss när vi fortsätter att utveckla vården för de med störst behov.

13.00-13.10 Introduktion
Susanna Althini, specialist i allmänmedicin, ledamot i SLS nämnd, moderator SFAM:s torsdagsmöten

13.10–14.00 Teambaserad vård i hemmet av sköra äldre
Som fast läkare för sina listade patienter vill allmänläkaren kunna erbjuda möjlighet till vård i hemmet, men på de flesta håll upplever allmänläkare att tid och struktur saknas. Det ökar på stressen att veta om behov som inte kan tillgodoses. Förslaget till ny äldreomsorgslag kan ge oss stöd i utveckling av denna vård.
Föreläsare: SFAM:s råd för sköra äldre

14.00-15.00 Nationell kollegial dialog
Fördjupning och diskussioner utifrån dagens föreläsning.
Susanna Althini, specialist i allmänmedicin, ledamot i SLS nämnd, leder samtalet under eftermiddagen.


TID: Den  15 december kl. 13.00–14.00 följt av en nationell kollegial dialog kl. 14.00–15.00.
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe, ulf@mawe.se, 073-071 19 58
ARRANGÖRER: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS).
ANMÄLNINGSLÄNK: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMucOmsqTIvHdaYyZe8mtW8DwPkUlHCOvcmSFAM:s torsdagsmöten arrangeras fyra gånger under hösten 2022. Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SFAM:s torsdagsmöten.

SFAM:s torsdagsmöten är ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter som bidrar till allmänläkarnas professionella utveckling. Var fjärde torsdag kl 13.00–14.00 bjuder vi in till digitala föreläsningar, med möjlighet till fördjupning och en nationell kollegial dialog kl 14.00–15.00. Var med och ta del av aktuell kunskap och hur kunniga och drivande allmänläkare kan förändra hälso- och sjukvården i riktning mot en stark allmänmedicin med utgångspunkt i en fast patient-allmänläkarrelation.

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.