SFAM lunch- och eftermiddagsmöte 29/10

SLS

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till lunchmöte torsdagen den 29 oktober kl. 12.05-12.55 på Zoom med en fortsättning klockan 16.00-17.00 på temat ”Kunniga och drivande allmänläkare kan leda – både verksamhet och kunskapsutveckling”.

Program & medverkande

SFAMs kompetensvärderingsmetoder ger svenska allmänläkare möjlighet att känna sig trygga med att de KAN sitt yrke. Allmänheten kan därmed känna sig trygg med att de i sina fasta allmänläkare möter kunskap förankrad i allmänmedicinsk vetenskap.

LUNCHMÖTE 12.05 - 12.55

Med specialistexamen tydliggörs vad en allmänläkare KAN
Sedan 30 år genomförs under ständig kvalitetsbevakning och utveckling en allmänmedicinsk specialistexamen. Den enskilda allmänläkarens kunnande görs där synligt av specialistföreningens (SFAM) diplomerade examinatorer, kollegor skolade i kompetensvärdering. Deras förmåga att ge konstruktiv individuellt anpassad återföring i kollegial dialog, vilande på en solid kompetensvärdering, är nyckeln till allmänmedicinsk kompetens och framgångsfaktorn för specialistexamen. Ur specialistexamen har Mitt-i-ST vuxit fram. Det är en uppskattad extern klinisk individuell revision som allt fler ST-läkare gör. Som stöd för specialisternas livslånga lärande och professionella utveckling finns ASK - ”allmänmedicinsk självvärdering i kollegial dialog”. Dessa tre revisionsmetoder vilar på modern pedagogisk vetenskap om professionellt lärande och utgör SFAMs kompetensvärderings/utvecklingssystem för allmänläkare. Syftet är att säkerställa allmänläkares yrkeskunnighet och relationsskicklighet.

Karin Lindhagen Medlem i SFAMs kompetensvärderingsråd, ansvarig för administrationen av specialistexamen och delaktig även i utformningen och genomförandet av Mitt-i-ST och ASK inleder. Karin har gedigen och långvarig erfarenhet av specialistexamen, Mitt-i-ST och ASK.

Därefter följer tre korta inlägg av specialisterna i allmänmedicin Helena Bäckström, Henrik Åsberg och Azadeh Rahmini som på olika sätt belyser SFAMs kompetensvärderings/kompetensutvecklings system.

Helena Bäckström Allmänläkare med fokus på viljan, lusten och nödvändigheten att ta ansvar för specialitetens utveckling av kunnande och skicklighet i allmänmedicin genom att ta sin del av ansvaret och bidra med att själv utveckla sig och ta steget att gå kompetensvärderingskursen och i nästa steg arbeta med att utveckla fördjupningsdelen. Verksam på Ankarsrums vårdcentral.

Henrik Åhsberg Med erfarenhet av SFAM:s olika kompetensvärderingsformer och har genomfört radikala förändringar av tänkandet kring innehållet och lärandet av allmänmedicin och omsatt det som verksamhetschef i sin verksamhet på Styrsö vårdcentral.

Azadeh Rahimi Ger en examinands belysning av specialistexamen. Azadeh Rahimi har i år genomfört specialistexamen och är verksam på Esplanadens vårdcentral i Västervik.

Vi räknar med att hinna en kort kollegial dialog som avslutning på mötet och en fördjupning efter klockan 16.00.

Moderator: Sanna Althini projektledare för SFAMs Fortbildningsprojekt.

EFTERMIDDAGSMÖTE 16.00-17.00

Vid eftermiddagspasset tas betydelsen av den allmänmedicinska skickligheten och kunnandet i ett fastläkarsystem upp:

  • Vad är det vi behöver utveckling av?
  • Definition av allmänmedicin?
  • Av målbeskrivningen?
  • Av specialiseringstjänstgöringen?
  • Av fortbildningen?
  • Genom klinisk revision i kollegial dialog av allmänläkarna såväl som deras verksamhet?
  • Vilket ledarskap kommer att krävas?


Inbjudna för synpunkter förutom arrangörerna är Svenska Läkarförbundet, Svenska Distriktsläkarföreningen och Svensk Glesbygdsmedicinsk förening.

Moderator: Sanna Althini projektledare för SFAMs Fortbildningsprojekt.

TID: Den 29 oktober, lunchmöte kl. 12.05—12.55. Eftermiddagsmöte 16-17.00.
ANMÄLAN & LÄNK TILL MÖTET: https://zoom.us/meeting/register/tJYodO6vpjIjGtElwixxFhvO7hqV7gSvb739
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe ulf@mawe.se, 0730 711958
ARRANGÖRER: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet.

Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du följa mötet live eller i efterhand via SLS Youtube-kanal.


På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.