SFAM:s torsdagsmöte om digital kompetens för allmänläkare

SLS

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till en digital föreläsning med möjlighet till fördjupning och kollegial dialog.

Vart är vi på väg? Digital kompetens för allmänläkare
Digital kompetens för vårdprofessionella krävs för att vi ska kunna medverka i att utveckla, påverka respektive ta vara på IT/digitalt stöd. Trots ambitioner från SKR och staten att bli bäst i världen på användning av eHälsa till år 2025 har man inte lyckats samordna gemensam informationsstruktur för regionerna. Digitala interventioner införs utan tillräcklig utvärdering av medicinsk nytta och effektivitet. Professionen utsätts för onödiga mätningar med osmidiga system. Patienter utlovas god vård med appar och digitala besök. Allt detta påverkar professionens arbetssituation.

12.15 Introduktion
Susanna Althini, specialist i allmänmedicin, ledamot i SLS nämnd, moderator SFAM:s torsdagsmöten

12.20–12.35 Presentation av eHälsokommitténs arbete
Informationsstruktur för samverkan mellan regioner och återkoppling i klinikerns arbete; hälsoappars kvalitet och effektivitet; digital kompetens, med en presentation av tilläggsspecialiteten klinisk informatik.

Föreläsare: Göran Petersson, professor i hälsoinformatik, ordförande i SLS kommitté för eHälsa

12.35–12.45 Aspekter på digital arbetsmiljö
Läkares erfarenheter av att arbeta digitalt.

Föreläsare: Hanna Fernemark, ST-läkare i allmänläkare, doktorand vid Linköpings universitet, ledamot i SLS kommitté för eHälsa

12.45–12.55 Digital kompetens i läkarprogrammet
Ny grundutbildning med nya examensmål. Hur ska vi lära ut e-hälsa och digitalt stöd?

Föreläsare: Veronica Milos Nymberg, specialist i allmänmedicin, forskare vid Centrum för primärvårdsforskning (CPF) i Malmö, ledamot i SLS kommitté för eHälsa

13.30-15.00 Fördjupning och kollegial dialog
Vad kan den vanlige allmänläkaren behöva göra för att säkra egen digitala kompetens? Hur kan vi som läkare stödja regionen vid upphandlingar för att tillgodose evidens för till exempel nya digitala system och tjänster? Dessa och fler frågor diskuteras, utgående från dagens föreläsningar.

Anna Flod, specialist i allmänmedicin, chefredaktör SFAM:s torsdagsmöten, leder samtalet under eftermiddagen.

TID: Den 27 januari kl. 12.15–12.55 med fördjupning i kollegial dialog kl. 13.30–15.00.
ANMÄLAN: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMucOmsqTIvHdaYyZe8mtW8DwPkUlHCOvcm
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe, ulf@mawe.se , 073-071 19 58
ARRANGÖRER: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS).

SFAM:s torsdagsmöten arrangeras jämna torsdagar. Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SFAM:s torsdagsmöten och SLS Youtube-kanaler.

SFAM:s torsdagsmöten är ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter som bidrar till allmänläkarnas professionella utveckling. På torsdagar jämna veckor kl 12.15–12.55 bjuder vi in till digitala föreläsningar, med möjlighet till fördjupning och kollegial dialog under eftermiddagen. Var med och ta del av aktuell kunskap och hur kunniga och drivande allmänläkare kan förändra hälso- och sjukvården i riktning mot en stark allmänmedicin med utgångspunkt i en fast patient-allmänläkarrelation.

SFAM är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.