SFAM:s torsdagsmöte om relationskontinuitet mellan allmänläkare och patient

SLS

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till en digital föreläsning med möjlighet till fördjupning och nationell kollegial dialog.

Relationskontinuitet mellan allmänläkare och patient – evidens finns att alla kan bli vinnare!

Specialiteten allmänmedicin grundar sig på en tillitsfull relation mellan patient och läkare. Personlig kontinuitet i patient-läkarrelationen är en viktig förutsättning för att en sådan relation skall kunna utvecklas. Det beaktas idag inte i svensk hälso- och sjukvård trots att vetenskaplig evidens visat att personlig kontinuitet befrämjar hälsa, minskar mortalitet, vårdkonsumtion och vårdkostnader.

Vad kan vi som allmänläkare göra för att vrida utvecklingen rätt? På eftermiddagen är Distriktsläkarföreningens ordförande och representanter från SFAM:s olika råd inbjudna att svara på den frågan.

12.15 Introduktion
Susanna Althini, specialist i allmänmedicin, ledamot i SLS nämnd, moderator SFAM:s torsdagsmöten

12.20–12.55 Evidens för effekter av personlig kontinuitet i patient-läkarrelationen
Presentation av SBU rapporten ”Kontinuitet i Vården” som kom i augusti 2021, samt av ett antal studier av effekter av personlig kontinuitet i primärvård. De visar på positiva effekter som minskning av antal akutmottagningsbesök, antal inläggningar, kostnader och av mortalitet.
Föreläsare: Sven Engström, specialist i allmänmedicin, med. dr.

13.30–15.00 Fördjupning och nationell kollegial dialog
Allmänläkaren vet hur man vrider utvecklingen rätt – men hur går vi tillväga?

13.30–13.50 Marina Tuutma, ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen och vice ordförande i Svenska Läkarförbundet.

13.50–15.00 Representanter från några av SFAM:s olika råd uttalar sig hur de ser på kontinuitet, och hur de ser på vägen till en ökad kontinuitet.

Ulf Måwe, specialist i allmänmedicin, ledningsansvarig SFAM:s torsdagsmöten, leder samtalet under eftermiddagen.

TID: Den 10 februari kl. 12.15–12.55 med fördjupning i nationell kollegial dialog kl. 13.30–15.00.
ANMÄLAN: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMucOmsqTIvHdaYyZe8mtW8DwPkUlHCOvcm
KONTAKTPERSON: Ulf Måwe, ulf@mawe.se, 073-071 19 58
ARRANGÖRER: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS).

SFAM:s torsdagsmöten arrangeras jämna torsdagar. Har du inte möjlighet att delta via Zoom kan du se mötet i efterhand på SFAM:s torsdagsmöten och SLS Youtube-kanaler.

SFAM:s torsdagsmöten är ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter som bidrar till allmänläkarnas professionella utveckling. På torsdagar jämna veckor kl 12.15–12.55 bjuder vi in till digitala föreläsningar, med möjlighet till fördjupning och en nationell kollegial dialog kl 13.30–15.00. Var med och ta del av aktuell kunskap och hur kunniga och drivande allmänläkare kan förändra hälso- och sjukvården i riktning mot en stark allmänmedicin med utgångspunkt i en fast patient-allmänläkarrelation.

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.