Rundabords-samtal om forskning i primärvården den 4 februari 2020

SLS

Svenska Läkaresällskapet arrangerar Rundabords-samtal om forskning i primärvården den 4 februari 2020. Mötet vänder sig till särskilt inbjudna. En sammanfattade rapport kommer att sammanställas efter mötet som publiceras på www. sls.se.

Från betänkande till verkstad
– forskning i primärvård i omställningen till den nära vården

Regeringen gav ett uppdrag åt Anna Nergårdh att utifrån betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.

Flera betänkanden har kommit från detta uppdrag, det senaste God och nära vård – Vård i samverkan kom 2019. En viktig del handlar om forskning i primärvården och Anna Nergårdh påpekar att det ska bedrivas forskning inom primärvården då klinisk och patientnära forskning är av avgörande betydelse för den nuvarande och framtida utvecklingen av en god och hållbar hälso- och sjukvård.

Svenska läkaresällskapet har ett starkt intresse för ökade satsningar på primärvården och speciellt på forskning inom primärvården. I betänkandet God och nära vård visas på möjligheter att förverkliga satsningen. Men finns det politiskt mod att göra det?

Inför Anna Nergårdhs slutbetänkande 2020 kommer personer som representerar sjukvården, akademierna, myndigheter och olika intresseorganisationer att diskutera hur satsningen kan förverkligas.

Moderator: Göran Hägglund

Deltagare runt bordet:
Anna Nergårdh, Regeringens särskilda utredare
Magnus Isacson, Ordförande i SLS sektion för allmänmedicin
Ove Andersson, Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning, SAFU
Anna Nager, Institutionen för allmänmedicin och primärvård, KI
Stefan Lindgren, SLS och tidigare särskild utredare för läkares nya grundutbildning
Emma Spak, Sektionschef sektionen för Hälso-och sjukvård, SKR
Lars Borgquist, SLS och expert i Socialstyrelsens granskning av Universitetssjukvården
Marina Tuutma, Ordförande i Svenska distriktsläkarföreningen
Daniel Johansson, politiskt sakkunnig, Socialdepartementet

Mötet vänder sig till särskilt inbjudna. En sammanfattade rapport kommer att sammanställas efter mötet som publiceras på www. sls.se.

VAR Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
NÄR Tisdag den 4 februari 2020, kl. 15–17
MODERATOR Göran Hägglund

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.