Välkommen till seminarium om Riktade Hälsosamtal

Hälsa & Sjukvård, SLS

Måndagen den 13 november 2017 kl. 09:30-15:30 i SLS hus.

Svenska Läkaresällskapet och nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård bjuder in samtliga regioner/landsting till ett seminarium där evidensen och betydelsen av Riktade hälsosamtal och primärpreventivt arbete lyfts fram utifrån de förslag som framkommer i Slutbetänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa (SOU 2017:47, s 201, 246-247)

Målgrupp
Seminariet kommer att fokusera på hälsosamtalens betydelse för primärprevention av hjärtkärlsjukdom.
Effekter, medicinsk evidens och aktuell utveckling vad gäller genomförande presenteras.
Dagen riktar sig till specialister i allmänmedicin med intresse för prevention, samt till politiker och beslutsfattare.
I ett första skede erbjuds plats för två läkare samt två tjänstepersoner per region/landsting.

Medverkande
Mats Hellstrand - MPH, Utredare Kompetenscentrum för hälsa, Region Västmanland, HFS – nätverkets temagrupp riktade hälsosamtal

Anna Kiessling - docent Karolinska Institutet, projektledare Levnadsvaneprojektet, Svenska Läkaresällskapet

Rebecca Jensen – Hälsoutvecklare, Projektledare Västmanlands hälsosamtal för 50-åringar, Region Västmanland

Margareta Kristenson - professor och överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet/Region Östergötland. Senior advisor för HFS nätverket och ledamot i den Nationella Kommissionen för jämlik hälsa.

Hans Lingfors - Med dr, Primärvårdens FoU-enhet, Futurum, distriktsläkare Region Jönköpings län

Margareta Norberg - docent Umeå universitet, distriktsläkare Västerbottens Hälsoundersökningar

Åsa Wetterqvist – Specialist i allmänmedicin, delprojektledare Levnadsvaneprojektet Svenska Läkaresällskapet .

Program

9.30 Samling, kaffe, smörgås

10.00 Inledning
Anna Kiessling och Margareta Kristenson

10.10 Den nationella kommissionen för jämlik hälsa, med förslaget om målområde 8:
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Margareta Kristenson

11.00 Bakgrund, framväxt av riktade hälsosamtal
Västerbottens hälsoundersökningar, erfarenheter och resultat
Margareta Norberg

11.50 Hälsosamtal med stöd av Hälsokurvan
Erfarenheter och resultat från Region Jönköpings län.
Hans Lingfors

12.30 Lunchsmörgås

13.15 Cochranes rapport om hälsokontroller- det ger ingen effekt att bara undersöka
Om skillnaderna mellan hälsokontroll och hälsosamtal?
Margareta Norberg

13.30 Läkarens roll inom konceptet Riktade hälsosamtal
Dialog; Hans Lingfors och Margareta Norberg

14.00 Erfarenheter från Västmanlandsstudien
Mats Hellstrand
Hur kan man digitalisera arbetsprocessen för hälsosamtal?
Rebecca Jensen

14.30 Kaffe

14.50 Frågor och tankar för nu och för framtiden. Nästa steg?
Åsa Wetterqvist, SLS, HFS och dagens medverkande

15.30 Tack och avslut

Varmt välkomna!

Datum & plats: Den 13 november 2017, kl. 09:30-15:30, Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Seminariet är kostnadsfritt.

Mer info om riktade hälsosamtal

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.