Preventionsdagen State of the art 2021 - Effekter på folkhälsan av Covid-19 pandemin - utmaningar och möjligheter

Hälsa & Sjukvård, SLS

Den 4 februari 2021 arrangerar Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention och folhälsa den årliga och välbesökta Preventionsdagen - State of The Art

Under dagen kommer vi bland annat att få höra om det större perspektivet på tänkbara konsekvenser av pandemins direkta och indirekta verkningar på folkhälsan, betydelsen av socioekonomiska faktorer i vårdmötet och i samhället under en pandemi. Vi kommer även att lyfta pandemins utmaningar i ett transkulturellt samhälle och få ta del av hur man kan skapa en jämlik kommunikation i syfte att stärka individens resurser. Dagen kommer även att innehålla en gruppdiskussion för att sedan avslutas med ett panelsamtal. I år är dagen avgiftsfri.

Webbinar mellan 10.00-13.00 (varav paus 20 minuter)

Moderator Anna Kiessling, ordförande kommittén för prevention och folkhälsa

PROGRAM

Inledning – Tobias Alfvén, SLS ordförande hälsar välkommen

  • Direkta och indirekta konsekvenser av Covid-19 pandemin på folkhälsan – risk för ökade hälsoklyftor?

    Anna Bessö, avdelningschef, avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor Folkhälsomyndigheten.

  • Covid-19 pandemins direkta och indirekta effekter - vad är läkarens och hälso- och sjukvårdens roll? Margareta Kristenson, professor emerita i Socialmedicin, styrelsemedlem i sektionen för Socialmedicin och folkhälsa, SLS
  • Det goda mötet - hur kan vi främja partnerskapet med patienten när tiden är knapp? Jörgen Herlofson, specialist i psykiatri
  • Hur har den enskilde patienten påverkats? Åsa Thurfjell, specialist i allmänmedicin
  • Pandemins utmaningar i ett transkulturellt samhälle, Haibe Hussein
    Samordnare hälsokommunikatörer i Region Stockholm
  • Arbete för hälsosamma levnadsvanor under en pandemi utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer – Vad har ledningen för ansvar? Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen

Avslutande paneldiskussion med möjlighet att ställa frågor till panelen       via Q & A i zoom.


Var: via zoom. Till anmälan: https://zoom.us/webinar/register/WN_mZTItWXnSFG2_RciTSfd2Q
När: Den 4 februari 2021 kl. 10.00 -13.00

Varmt välkomna till en spännande dag!

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.