Preventionsdag - Tema: Hälsofrämjande för äldre

Hälsa & Sjukvård, SLS

Preventionsdag - State of the art

Varmt välkomna till den årliga preventionsdagen som äger rum den 5 februari 2018 i Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Program - inspelningar 

Moderator Anna Kiessling
Aktiva pauser Jill Taube
09:00  Kaffe
09:30  Inledning – Stefan Lindgren
09.35  Det aktiva åldrandet; medicinskt perspektiv  – Lars Jerdén
09.55  Det aktiva åldrandet; idéhistorikt perspektivSverker Sörlin
10:30  MatvanorMargareta Nydahl
11:00  Alkohol – Sven Andréasson
11:30  Fysisk aktivitetKerstin Frändin
12:00  Lunchsmörgås
13:00 Sömn –Torbjörn Åkerstedt
13.30  Stress - Töres Theorell
14.00  Kaffe
14.30  Tobak – Lovisa Brehmer
15.00  HälsosamtalMargareta Norberg
15.20  Uppsökande hembesök  – Klas-Göran Sahlén
15.40  Avslutning

Föreläsningar - PDF

Det aktiva åldrandet; medicinskt perspektiv – Lars Jerdén
Det aktiva åldrandet; idéhistorikt perspektiv – Sverker Sörlin
Matvanor – Margareta Nydahl
Alkohol – Sven Andreasson
Fysisk aktivitet – Kerstin Frändin
Sömn –Torbjörn Åkerstedt
Stress - Töres Theorell
Tobak – Lovisa Brehmer
Hälsosamtal – Margareta Norberg
Uppsökande hembesök – Klas-Göran Sahlén

Gratis inträde för Svenska Läkaresällskapets medlemmar.
Icke medlemmar betalar 750 kr.

Anmälan

Kontaktperson: Lilian Lindberg