Frukostseminarium: Färdplan för global hälsa

Hälsa & Sjukvård

Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT) tillsammans med Svenska Läkaresällskapet (SLS) har nyligen publicerat en global barnhälsorapport "Placing Children at the Centre of the Sustainable Development Goals". För att sprida lärdomarna från rapporten, och genom en dialog tillföra konkreta förslag för nästa steg för policy och implementering på området kommer SIGHT och Svenska Läkarsällskapet arrangera ett öppet seminarium den 30 augusti som kommer att modereras av Sveriges ambassadör för global hälsa, Anders Nordström.

För miljontals barn och ungdomar i världen är mänskliga rättigheter fortfarande bara ett abstrakt koncept. För de yngsta definieras framsteg ofta bara i termer av överlevnad. Nu lanserar SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) och Svenska Läkaresällskapet (SLS) en färdplan för global barnhälsa, där framsteg definieras utifrån nästa generations rätt att blomstra. Färdplanen placerar barnen i centrum av de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030.

Enligt ”Placing children at the centre of the Sustainable Development Goals” är ett ensidigt fokus på överlevnad en dålig måttstock för att säkerställa nästa generations välbefinnande. Barn och ungdomar behöver få möjlighet att både blomstra och bli rustade med tillräcklig motståndskraft i mötet med globala utmaningar såsom klimatförändringar, påtvingad konfliktrelaterad migration och den allt tyngre hälsorisk som icke smittsamma sjukdomar utgör.

Färdplanen efterlyser en förändringsagenda där utvecklingsarbetet är fokuserat på barnen. Enligt rapportförfattarna kan bestående förbättring av barns och ungdomars hälsa uppnås om de globala hållbarhetsmålens synergier mobiliseras och barnhälsa inte enbart ses som en fråga för hälso- och sjukvården.

Syftet med mötet den 30 augusti är att sprida kunskap från rapporten och genom dialog tillföra konkreta förslag inför kommande policybeslut och implementering inom området global barnhälsa.

Vi vill härmed bjuda in dig att delta i mötet och bli en del av processen att förbättra global barnhälsa ytterligare under kommande årtionde!

Vi ser fram emot en livlig diskussion om barnhälsa i allmänhet och rapporten i synnerhet, med tyngdpunkt på hur vi bäst kan operationalisera vår samlade kunskap och kompetens. Vi hoppas du kan och vill bidra med dina kunskaper och erfarenheter.

Varmt välkommen!

Peter Friberg Director, Swedish Institute for Global Health Transformation
Tobias Alfvén, Vice-Ordförande Svenska Läkaresällskapet

Agenda

Moderator: Anders Nordström, Ambassadör för Global Hälsa
Språk:
Engelska

08:30–09:00
Frukostfralla och kaffe/te (endast för anmälda deltagare)

09:00–09:15
Välkomnande. Peter Friberg, Director, SIGHT, Helena Frielingsdorf, Ordförande, SLS Kommitté för Global Hälsa

09:15–09:30 Presentation av rapporten. Tobias Alfvén, Docent global barnhälsa Karolinska Institutet (för författargruppen)

09:30–10:15 Paneldiskussion med frågor från publiken. Kort inledande reflektion från paneldeltagare och därefter diskussion

10:15–10:30 Sammanfattning, nästa steg och policy-implikationer. Anders Nordström, Ambassadör för Global Hälsa

Seminariet sänds även live på SLS youtube-kanal med start kl. 9.00!

Praktiskt

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Datum: 30 augusti 2019
Anmälan: Senast den 23 augusti 2019. Mötet är kostnadsfritt. Observera att anmälan är bindande. Vid utebliven närvaro debiteras 150 kronor.
Ladda ned rappport: Road Map on Global Child Health
Författare: Tobias Alfvén, Johan Dahlstrand, David Humphreys, Daniel Helldén, Sofia Hammarstrand,
Anna-Clara Hollander, Anton Lager, Mats Målqvist, Sahar Nejat, Peter Søgaard Jørgensen

Anmälan

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.