SLS ordföranderåd

SLS hus och Zoom
SLS

Ordförandena i SLS medlemsföreningar, sektioner, lokala läkarsällskap, associerade föreningar och kandidat- och underläkarföreningen bjuds in till ordföranderåd torsdagen den 10 oktober.

Varmt välkomna till Svenska Läkaresällskapets ordföranderåd den 10 oktober 2023 kl. 16.00–18.30. Temat för mötet är aktuella frågor från folkhälsomyndigheten och erfarenhetsutbyte mellan SLS föreningar. Ordföranderådet gästas av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell. Mötet är ett hybridmöte med möjlighet att delta både fysiskt på plats i Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm eller digitalt via Zoom.

Preliminärt program

16:00 Inledning
Presentation av agenda och inbjuden gäst, Tobias Alfvén, ordförande SLS

16:05 Inbjuden gäst
Karin Tegmark Wisell, generaldirektör Folkhälsomyndigheten

17:00 Paus

17:10 Erfarenhetsutbyte mellan SLS föreningar
SLS medlemsföreningar Svensk Reumatologisk förening berättar om sin ledarskapsutbildning  och Svenska Infektionsläkarföreningen samt Svensk Kirurgisk Förening berättar om deras arbete och erfarenheter med att anordna bakjoursutbildningar.

18:00 Aktuellt i föreningarna och i SLS (föranmälda frågor från föreningarna)

  • Kunskapsstyrning, Catharina Ihre Lundgren, SLS arbetsgrupp om sjukvårdens organisation och styrning
  • Kloka Kliniska Val, Martin Serrander, ordförande i arbetsgruppen
  • Ideellt engagemang, Catharina Ihre Lundgren, SLS arbetsgrupp för ideellt engagemang
  • Information om pågående utvärdering av SLS medlemsreform, Tobias Alfvén, ordförande SLS
  • Verksamhetsplan 2023-2024, Tobias Alfvén, ordförande SLS
  • Övriga frågor

18:25 Avslutning
Tobias Alfvén, ordförande SLS

18:30 Mingel med enklare förtäring

Anmäl er senast den 3 oktober 2023! Anmälan sker längre ner på denna sida. 

Aktuella frågor i föreningarna som ni vill anmäla till agendan skickas senast den 1 oktober 2023 till malin.henriksson@sls.se. Om inte ordföranden har möjlighet att delta går det bra att skicka en annan representant från styrelsen.

Anmälan

För digital medverkan via Zoom, vänligen anmäl dig via länk:

Digital medverkan

För medverkan på plats i SLS hus, vänligen fyll i formuläret nedan.

Anmälan fysiskt deltagande

Önskar delta på mingel 18:30

Jag godkänner hur SLS hanterar mina personuppgifter enligt SLS integritetspolicy